triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Pomoc a úcta k starším

Žiaci ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga často a radi navštevujú seniorov v Dome charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej. Vďaka finančnej podpore Nadácie Henkel Slovensko sa v tomto školskom roku so seniormi stretneme ešte niekoľkokrát. Takéto viacgeneračné stretnutia majú význam pre všetky cieľové skupiny.

Projekt EMPE – Erasmus +

Naša škola sa zapojila do medzinárodnej spolupráce vo vzdelávaní s Univerzitou Národnej komisie pre vzdelávanie v Krakove. Spolupracujeme na projekte STELESŇUJÚCE MATEMATICKO-FYZIKÁLNE VZDELÁVANIE. Cieľom projektu je pokúsiť sa prostredníctvom prístupu STEME zefektívniť vyučovanie fyziky a matematiky medzi žiakmi základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

phoca thumb m 001

No Backpack day na našej škole

Dňa 24.04.2024 bol na našej škole iný. Cestou do školy sme mohli vidieť, že sa deje niečo neobyčajné. Po ceste kráčali, trielili, uháňali (podľa toho, či stíhali do školy alebo nie) žiaci s knihami vo fúrikoch, košíkoch, košarniciach, detských tatrách, vozíkoch igelitkách alebo len tak na hlave, v rukách, či dokonca povešané na sušiaku. „Čo sa to deje?“ – možno ste si pomysleli.

phoca thumb m 001

VÝTVARNÝ SIRK

2. ročník výtvarnej súťaže. Téma : Môj najväčší životný vzor- reálny – žijúci, už nežijúci, knižný- literárny, filmový, nie sci-fi, nie fantasy. Žiaci 3. A triedy poslali svoje práce do tejto súťaže. Zmarzlák, Lepáček, Stareková, Motyčák, Baruta, Kuráň, Krasuľa, Palider, Rehák.

phoca thumb m 001

OD JASLIČIEK PO KRÍŽ

je výtvarná súťaž organizovaná v rámci 11. ročníka kultúrno- duchovného festivalu DNI SPIŠSKÉHO JERUZALEMA 2024. Do súťaže poslali svoje práce aj žiaci 3. A triedy Verešová, Palider, Zmarzlák, Medvecká, Ferletják, Motyčák, Klempai, Javorek. Cieľom bolo výtvarne zobraziť epizódu Ježišovho života od betlehemskej jaskyne po jeruzalemskú Golgotu.

phoca thumb m 001