triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Pomoc a úcta k starším

Žiaci ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga často a radi navštevujú seniorov v Dome charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej. Vďaka finančnej podpore Nadácie Henkel Slovensko sa v tomto školskom roku so seniormi stretneme ešte niekoľkokrát. Takéto viacgeneračné stretnutia majú význam pre všetky cieľové skupiny.

Seniori môžu odovzdávať svoje rady a skúsenosti mladým, žiakom takto vštepujeme úctu k starším a podporujeme aj rozvoj dobrovoľníctva. Aktivity projektu sú zamerané na spoločné tvorivé dielne, výrobu darčekov, pečenie či hranie spoločenských hier, ale deti zo školského klubu potešia seniorov aj pásmom piesní a modlitieb. Už teraz sa tešíme na spoločne strávené chvíle.

Tento projekt sa uskutoční vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko.