triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Rada školy

 Členova Rady školy  
   
 Ing. Anna Kuráňová  Predseda
   
 Mgr. Ľubomíra Šrámková  Pedagogickí zamestnanci
 Bc. Daniela Mikitová  
   
 Daniela Pekarčíková  Nepedagogický zamestnanec
   
 PhDr. Miroslava Jagelčáková PhD.  Zástupcova rodičov ZŠ a MŠ
  Ing. Vladimír Rehák  
 Mgr. Ivana Karasová  
   
 doc, ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. Zástupcovia zriaďovateľa
 Ing. Mária Žembéryová  
 Valéria Kubasová  
 Štefan Bača