triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Rada školy

 Členova Rady školy  
 Mgr. Jana Letašiová  Predseda
   
 Mgr. Ľubomíra Šrámková  Pedagogickí zamestnanci
 Katarína Straková  
   
 Erika Čierna  Nepedagogický zamestnanec
   
PhDr. Miroslava Jagelčáková Schifferdeckerová, PhD.  Zástupcova rodičov ZŠ
 Mgr. Jana Letašiová  
   
 Mgr. Slavomíra Gočálová  Zástupcovia rodičov MŠ
 Ing. Vladimír Rehák  
   
 doc, ThDr. Juraj Spuchľák  Zástupcovia zriaďovateľa
 Ing. Mária Žembéryová  
 Valéria Kubasová