triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Svätá Alžbeta, patrónka triedy Lienok

Vo štvrtok 23.11. sme pozvali na oslavu svätej Alžbety, všetky triedy, aby si vypočuli krásny príbeh o princeznej ktorá žila na Bratislavskom hrade, jej srdce bolo dobré a láskavé k tým, ktorí potrebovali pomoc. Samozrejme, že zázrak s ružami nesmel chýbať:) Spoločne sme si zatancovali, občerstvili a aj pomodlili. Sv. Alžbeta daj, aby v našich srdciach, bolo veľa lásky pre každého.

phoca thumb m 001

Jesenné dielne 2023

Jesenné sychravé popoludnie sme sa rozhodli v našej MŠ spetriť výnimočným dňom. Dňom, kedy k nám prídu rodičia, starí rodičia a spolu s deťmi strávia čas tvorením a vzájomným spoznávaním. Deti sa veľmi tešili a už od skorého rána začali prípravy.

phoca thumb m 001

Misijný týždeň v materskej škole

 Mesiac október je mariánsky mesiac a zároveň aj misijný mesiac. V kostoloch sme slávili misijnú nedeľu. Celý týždeň sa naše deti v materskej škole modlili ruženec za celý svet a misie. Každý deň sa obliekali do inej farby tričiek podľa daného svetadiela.

18. októbra sa modlili za pokoj a mier na celom svete.

"Keď sa milión detí bude modliť ruženec svet sa zmení. " páter Pio

Jeseň 2023 v triede Včielok

Naši najmenší z triedy Včielok v septembri nastúpili do materskej školy a už si aj pekne zvykli. Našli si nových kamarátov, chodili na jesenné prechádzky. Pozorovali padanie listov, ochutnali zdravú zeleninu a ovocie. Naučili sa nové básničky, pesničky a vyrobili darčeky pre svojich starkých. Pozrite sa vo videu akí sú veľmi šikovné tie naše detičky.

Svätý František - patrón triedy Ovečiek

Dňa 04.10.2023 sa deti z triedy Ovečiek v MŠ s radosťou zapojili do osláv sv. FRANTIŠKA z Assisi, patróna triedy. Navštívili a prezreli si interiér františkánskeho kláštora, kde sa od bratov františkánov dozvedeli rôzne zaujímavosti z jeho života ako aj o reholi, ktorú založil. Taktiež si prezreli obraz i sochu s jeho podobizňou a spoločne mu v kaplnke zaspievali a predniesli prosby za svojich blízkych a rodinu. Poprosili svätého Františka, aby dal im zdravie a ochraňoval ich rodiny.

phoca thumb m 001