triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Pôstna výzva 2024

Popolcovou strediu sme začali 40-dňové obdobie pôstu. Mnohí z nás vnímajú toto obdobie ako smutné či nudné. Pôstne sebazápory, o ktorých budeme často počúvať, však nemusia nutne znamenať nejesť mäso, obliekať sa do vrecoviny či posýpať sa popolom... To dnes „neletí“. Pre mňa - kresťana žijúceho v modernom svete, môže byť pôstom ovládanie svojej vôle, pohľadov a návykov, ktoré ma zvádzajú k pohodlnosti, zbytočnému leňošeniu, mrhaniu času pri počítači, hrách a stránkach, ktoré ohrozujú moju mravnosť.

2024 postna vyzva

Škola je zapojená do Národného projektu NP edIT2

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ Projekt sa realizuje v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to najmä podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov, a postupného nástupu hybridného vzdelávania.

2024 edit2

ŠKD na výstave

Sviatok sv. Valentína sme v našom ŠKD trávili netradične a to návštevou výstavy Valentínskych prác v Centre voľného času. Okrem toho, že sme sa dozvedeli zaujímavosti o živote sv. Valentína potešilo nás aj to, že sme si tam našli aj svoje práce, ktoré sme  vyrábali v našich kluboch. Všetkým sa výstava páčila, ďakujeme aj za krásne inšpirácie. 

phoca thumb m 001

Aktivity našich štvrtákov

Žiaci štvrtého ročníka svojím fašiangovým vystúpením urobili veľkú radosť všetkým v Dome Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej. Zarecitovali, zaspievali ľudové piesne a pri ich melódii sa všetci spoločne zabávali.  Štvrtákov zasa navštívili predškoláci. 

phoca thumb m 001

Karneval 2024

Už tradične pred Popolcovou stredou sa treba rozlúčiť s obdobím zábav a veselosti. Nebolo tomu inak ani tento rok na našej škole, keď už po 28. krát sme sa všetci, malí i tí trošku vyšší, stretli v Kultúrnom dome a spolu v maskách oslávili koniec Fašiangov. Bola to záplava farieb, kostýmov a hlavne nápadov. Už tradične sa sálou preháňali futbalisti, hokejisti, všakovakí bojovníci, princezné, čarodejnice či iné postavičky z komiksov a rozprávok.

phoca thumb m 001