triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Pôstna výzva 2023 - šiesty týždeň

6. týždeň – 27. 3. – 2. 4. 2023

Šiesta bolesť – Panna Mária drží v náručí mŕtve telo svojho Syna

„Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. 

Jn 19, 38

2023 post 4 tyzden

OZNAM o ZÁPISE DO 1. ročníka na školský rok 2023 - 2024 

Zápis do 1.ročníka na školský rok 2023/2024 sa  bude konať:  

v sobotu 1.4. 2023 v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. 

pondelok 3.4.2023 v čase od 13:30 hod. do 16:00 hod. 

Miesto zápisu:  Hlavná budova školy pri Oravici na Hviezdoslavovej 823/7, 028 01 Trstená. 

2023 zapis

Európsky deň hudby v škole

Žiaci 8. ročníka sa 15. marca pripojili k výzve Európskej asociácie pre hudbu v školách (European Association for Music in Schools). Prostredníctvom živého vysielania sme spojili s nadšencami hudobného vzdelávania v celej Európe.

phoca thumb m 001

Pôstna výzva 2023 - piaty týždeň

5. týždeň – 20.3. – 26.3.2023

Piata bolesť – Pohľad na Ježišovo zomieranie

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Jn 19, 25 - 27

2023 post 4 tyzden

Pôstna výzva 2023 - štvrtý týždeň

4. týždeň – 13.3. – 19.3.2023

Štvrtá bolesť – Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste

Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali.“

Lk 23, 26 - 27

2023 post 4 tyzden