Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Škola v prírode 2022

Ako každý rok aj v tomto roku bol pre žiakov 3.A a 4.A pripravený týždeň hier, zábavy, poznávania, ale hlavne oddychu v škole v prírode. Po časoch Covidu sme mohli spoločne zdieľať nádherné prostredie penziónu Alžbeta v Demänovej doline.

phoca thumb m 001

Koncoročné výlety 2022

Žiaci našej školy sa so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili rôznych výletov. Navštívili Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách, kontaktnú ZOO na Liptove či Spišskú Kapitulu v Spišskom Podhradí. Žiaci sa vyšantili sa v EnergyLandii v Poľsku či na chate s rodičmi. Niektorí boli na cykloturistike či pravej rybačke na Oravskej priehrade. Veríme, že žiaci si výlety so svojimi triednymi učiteľmi užili a prehĺbili vzájomné vzťahy.

phoca thumb m 001

Staroveký Rím a stredovek trochu inak

V mesiacoch máj a jún žiaci šiesteho ročníka na hodinách dejepisu usilovne pracovali  na témach: Rímske cisárstvo a obdobie stredoveku. Zábavnou formou potom prezentovali svojim spolužiakom a mladším žiakom zaujímavosti, ktoré sa počas projektového vyučovania dozvedeli. 

phoca thumb m 001

Deň s patrónom triedy 2.A – sv. Filoména

V utorok žiaci 2.A oslávili deň svojej patrónky, sv. Filoménky. Ráno sme sa o nej porozprávali, pomodlili sa, poprosili ju o pomoc, napísali jej list, nakreslili obrázok, zaniesli do kostolíka a potom nás čakali netradičné hry, za ktoré ďakujeme tetám z CVČ. Pane Ježišu, ochraňuj a požehnávaj našu triedu na príhovor sv. Filoménky.

phoca thumb m 001