triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

2% z vašej dane

Vážení rodičia a priatelia školy, veľmi by nám pomohli Vaše darované 2%.

Chceli by sme ich použiť na rekonštrukciu podlahy v malej cvičebni a šatniach, na rekonštrukciu vstupných chodieb materskej školy a doplnenie potrebných materiálno-didaktických pomôcok vo vyučovacom procese.

V novo vytvorenej Školskej výukovej záhrade na Bubeníku doplníme oddychovo-náučné časti.

Preto Vaše 2 % pre nás znamenajú významnú podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

 

Zdravie je veľký dar

V tomto duchu bola vedená prednáška MUDr. Ľubomíry Červeň Šebovej, detskej lekárky, ktorá 30. 1. 2023 zavítala na našu školu. Žiaci 6., 7. ročníka a ich rodičia mali možnosť dozvedieť sa dôležité informácie z oblasti medicíny. Okrem zdravého životného štýlu bola beseda venovaná aj onkologickým ochoreniam a možnostiam prevencie. Pani doktorke ďakujeme za cenné informácie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

phoca thumb m 002

Školský ples 2023

2023 ples plagat

Za horami, za dolami...

Dychtivosť za zážitkami a vnímanie krás prírody si nenechávajú ujsť nadšení a zanietení turisti z turistického krúžku. Ani zima, sneh, fujavica a hmly ich neodrádzajú a vrhajú sa po poznávaní známych, ale pre niektorých ešte nenavštívených miest. Dôkazom týchto skutočností je absolvovaný výstup počas ešte zasneženej decembrovej soboty na rozhľadňu v Tvrdošíne. Počasie bolo pravé zimné a mrazivé, čo ich poháňalo vpred za cieľom.

phoca thumb m 001

Projekt AMMA (Algebraický prístup k zavádzaniu „mínus“ do školskej matematiky) – Erasmus+

V školskom roku 2022/2023 sa naša škola stala partnerskou školou v projekte Pedagogickej Univerzity v Krakove – Matematického inštitútu zameraného na metódy vyučovania záporných čísel a algebraických výrazov. Spolu s ďalšími troma základnými školami zo Slovenska a Poľska overujeme použitie nových vyučovacích metód v praxi.

phoca thumb m 001