triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

 OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO DŇA 7. JÚNA 2024 PRE ŽIAKOV 1. - 9. ROČNÍKA ZŠ

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej oznamuje v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udelenie  dňa 7.júna 2024 (piatok) riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka ZŠ. V čase riaditeľského voľna bude zabezpečená dopoludňajšia prevádzka školského klubu žiakov 1.-4.ročníka - prihlasovanie detí cez EDUPAGE konto rodiča. 

Z obeda budú v piatok všetky deti ročníkov 1.- 9. odhlásené. Školská jedáleň bude v prevádzke, v prípade záujmu o obed sa musíte prihlásiť, pretože žiak v tento deň nemá nárok na dotáciu na stravu. 

Obed si môžete prihlásiť- zjesť v jedálni alebo zobrať so sebou, ale cena obeda  je bez dotácie v plnej výške (žiak 1.stupeň v cene 2,05,- Eur a žiak 2.stupeň v cene 2,25,- Eur; Riaditeľské voľno udeľujem z organizačných dôvodov – celoslovenská súťaž XXXII. ročník Dilongova Trstená a ukončenie Inovačného vzdelávania pedagogických zamestnancov v rámci experimentálneho overovania nového školského vzdelávacieho programu.

Vyučovanie bude pokračovať riadne od 10.06.2024

POZÝVAME VÁS NA OLYMPIJSKÝ EKO- CYKLO DEŇ S RODINAMI 31. mája 2024 do areálu školy

Vážení rodičia!                                                                                                         

Program pre žiakov je celodenný, preto prosím, aby ste svoje deti vyzdvihli až po ukončení záverečného ceremoniálu, lebo v tíme budú chýbať. A pre vás, rodičov, či starých rodičov, súrodencov žiakov sú pripravené od 13:30 hod. súťažné alebo nesúťažné aktivity.  Súťažiť  v športovom areáli a body zbierať môžu aj rodičia i starí rodičia pre svoje dieťa a jeho tím + budete mať možnosť prehliadky dopoludňajších aktivít. Súčasťou bude aj posedenie pri grilovačke, ktoré je zabezpečené, ale koláčik je vítaný.  O 15:30 bude Záverečný ceremoniál školskej olympiády.  Ak máte záujem prísť aj na Úvodné otvorenie Olympiády, potešíte nás.  Ak má niekto chuť zapojiť sa a pomôcť pri organizátoroch, dajte nám vedieť. Veríme, že nám Pán Boh dopraje aj pekné počasie. 

Ďakujeme za modlitby a spoluprácu. 

Tešíme sa na Vás. 

HARMONOGRAM

Projekt EMPE – Erasmus +

Naša škola sa zapojila do medzinárodnej spolupráce vo vzdelávaní s Univerzitou Národnej komisie pre vzdelávanie v Krakove. Spolupracujeme na projekte STELESŇUJÚCE MATEMATICKO-FYZIKÁLNE VZDELÁVANIE. Cieľom projektu je pokúsiť sa prostredníctvom prístupu STEME zefektívniť vyučovanie fyziky a matematiky medzi žiakmi základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

phoca thumb m 001

No Backpack day na našej škole

Dňa 24.04.2024 bol na našej škole iný. Cestou do školy sme mohli vidieť, že sa deje niečo neobyčajné. Po ceste kráčali, trielili, uháňali (podľa toho, či stíhali do školy alebo nie) žiaci s knihami vo fúrikoch, košíkoch, košarniciach, detských tatrách, vozíkoch igelitkách alebo len tak na hlave, v rukách, či dokonca povešané na sušiaku. „Čo sa to deje?“ – možno ste si pomysleli.

phoca thumb m 001

VÝTVARNÝ SIRK

2. ročník výtvarnej súťaže. Téma : Môj najväčší životný vzor- reálny – žijúci, už nežijúci, knižný- literárny, filmový, nie sci-fi, nie fantasy. Žiaci 3. A triedy poslali svoje práce do tejto súťaže. Zmarzlák, Lepáček, Stareková, Motyčák, Baruta, Kuráň, Krasuľa, Palider, Rehák.

phoca thumb m 001