KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY 2% z vašej dane
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

2% z vašej dane

Do konca augusta nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

Vyučovanie žiakov od 25.1.2021  

Vážení rodičia,  

Vláda SR predĺžila zákaz vychádzania – lockdown do 7. februára.  

Plánovaný prechod detí MŠ a žiakov I. stupňa na prezenčné vzdelávanie sa nekoná a všetci žiaci ZŠ zostávajú na dištančnom vzdelávaní.  

Spôsob vzdelávania v materskej škole zostáva rovnaký ako doteraz. Rodičia kontaktujú triedne učiteľky.

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku 2020/21, sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola 11. ročníka Technickej olympiády. Olympiáda prebiehala netradične – online. To znamená, že žiaci mohli riešiť len teoretickú časť, čo je aj trochu škoda, lebo mnohí žiaci môžu „zažiariť” práve v praktickej časti. Našu školu reprezentovali: Jakub Žaťko (7.A) v kategórii B a Maroš Bielopotocký (8.A ) v kategórii A. Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za ich snahu, ktorá bola odmenená organizátorom Technickej olympiády praktickými darčekmi.

NÁSTUP od 18.1.2021

Vážení rodičia,  

od 18.1. do 22.1.2021 pokračuje  dištančné vzdelávanie žiakov 1. a 2. stupňa. O organizácii vyučovania v ďalšom týždni rozhodlo ministerstvo školstva, že sa deti a žiaci od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie.

Do MŠ nastúpia deti, ktorých rodičia pracujú v tzv. kritickej infraštruktúre (napr. zdravotníci) alebo nevedia pre povahu svojej práce vykonávať prácu z domu, a ani inak nevedia pre svoje deti zabezpečiť domácu starostlivosť. Rodičia z týchto oblastí môžu obratom svoj záujem o MŠ nahlásiť cez triedne učiteľky. Bude otvorená 1 alebo 2 triedy podľa potreby pri Oravici.

Pre rodičov sa bude vyplácať naďalej pandemická OČR. 

Každý zamestnanec školy (PZ i NZ), jeden zákonný zástupca diaťaťa bude pre nástupom  testovaný na COVID.  Miesta na pretestovanie v našom okrese– MOM na antigénové testy v Trstenej v objekte Bowling Jantár v pracovné dni od 10:00 -18:00,  v Tvrdošíne – Dom kultúry prac. dni 7:00 -15:00.  

Nebuď otrok drog

Každý z nás sa v živote mohol stretnúť zo závislosťou návykových látok ako sú cigarety, alkohol ale aj drogy. Aj preto sa naša škola zapojila do súťaže spojenej s projektom Nebuď otrok drog, podporovanú Ministerstvom zdravotníctva a TASR. Kliknutím na logo projektu sa dostanete na veľmi zaujímavé diskusné relácie s Matejom Tóthom, Viktorom Vinczem, Ondrejom Kandráčom, Celeste Buckingham, Ferom Joke a Marekom Slovákom, ktorí rozprávajú aj o týchto citlivých témach.