2% z vašej dane DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

2% z vašej dane

Aj tento rok nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Oznam žiaci 8. a 9. ročníkov

Vážení rodičia,  

od 19.4.2021 nastupujú do školy na prezenčné vyučovanie žiaci 8. a 9. ročníka a od 26. apríla nastúpia aj žiaci 5.,6. a 7. ročník podľa Rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2021/12811:1-A1810.  

Podmienkou nástupu je TEST aspoň jedného RODIČA, ŽIAKA 2.stupňa, všetkých učiteľov a zamestnancov. 

Žiak 2. stupňa základnej školy sa musí preukázať platným negatívnym výsledkom na základe vyhlášky UVZ 132/2021 pri vstupe do objektu školy /platia kloktacie testy, antigenove testy, PCR testy...  (výsledok testu sa preukazuje formou sms, elektronickou formou alebo iným dokladom od príslušnej MOM) a žiak donesie od rodiča podpísané alebo rodič vyplní cez EduPage

Čestné vyhlásenie za seba a žiaka (2.st.) 

Oboznámenie sa so Súhlasom

Tlačivo "Čestné prehlásenie za seba a žiaka (2.st.)" si môžete prísť vopred v piatok vyzdvihnúť do školy.

Žiaci MŠ a ZŠ 1.st. naďalej dávajú podpísané  Čestné prehlásenie

Veľkonočná pohľadnica 2021 (súťaž)

Vlastnoručne zhotovená pohľadnica vždy poteší ľudskú dušu, preto sme aj tento pôstny čas využili a usporiadali súťaž o najkrajší veľkonočný pozdrav. Zapojili sa do nej žiaci, ktorí radi tvoria a neváhajú sa podeliť sa s ostatnými o svoje krásne dielka. Každá pohľadnica bola pekná a zaujímavá.

phoca thumb m 001

Veľká noc 2021

2021 velka noc

Hviezdoslavov Kubín 2021

Aj tento rok sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá je na Slovensku najprestížnejšou a najstaršou súťažou  v oblasti umeleckého prednesu. Súťaž sa realizovala aj dištančnou formou. Bola to výzva, ktorú žiaci prijali a výborne zvládli. Svedomito sa pripravovali a ich ukážky boli pútavé.

phoca thumb m 003