triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Slávnostné vyhodnotenie a ukončenie školského roka 2023/2024

Máme za sebou slávnostné ukončenie a vyhodnotenie školského roka 2023/2024. Drahí naši žiaci, milé deti, vážení pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, oddýchnite si. Čas prázdnin a dovoleniek je veľmi dôležitý, aby sme mohli ďalej oddýchnutí a plní síl pracovať na nových úlohách. Všetkým želáme  a vyprosujeme požehnané, letné dni, naplnené hrou aj tvorivou oddychovou prácou.

phoca thumb m 001

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Milí rodičia detí MŠ!

Počas letných prázdnin bude prevádzka našej materskej školy realizovaná v mesiaci JÚL, t. z. od 1. 7. 2024 do 31. 7. 2024 v triedach MŠ pri Oravici.

Zároveň prosíme rodičov prihlásených detí, aby uhradili príspevok za mesiac júl

do 25. júna. Je to podmienka nástupu.

V čase od 1. 8. 2024 do 23. 8. 2024 bude v súlade s  § 2 ods. 3 platnej Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších úprav prevádzka prerušená z dôvodu čerpania dovoleniek, dôkladného čistenia a dezinfekcie prostredia MŠ a hračiek.

V prípade potreby môžete z dôvodu uzavretia predškolského zariadenia požiadať Sociálnu poisťovňu o ošetrovné.

Pre rodičov novoprijatých detí bude v dňoch od 26. 8. do 30. 8. 2024 umožnené nastúpiť na tzv. adaptačný týždeň.

Ďakujeme za pochopenie.

Veríme, že spoločne zvládneme leto k vzájomnej spokojnosti.

Prípadné otázky prosíme osobne alebo na tel. čísle 0911 205 493.

EDUKAFEST

NIVaM organizoval dňa 23.5.2024  v spolupráci so školami zavádzajúcich nové kurikulum EDUKAfest  - Deň otvorených dverí. Naša škola spolupracovala so školou v Zubrohlave, ktorej úprimne ďakujeme za spoluprácu. Akcia bola určená pre školy, ktoré budú vstupovať do zavádzania novej reformy od 1.9.2024.

phoca thumb m 001

INOVAČNÉ  VZDELÁVANIE - ŠKOLA PRE 21. STOROČIE - TVORBA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

V školskom roku 2023/2024 všetci pedagogickí, odborní zamestnanci aj vychovávateľky absolvovali inovačné vzdelávanie  na  TVORBU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU. Škola sa aj takto pripravila na novú reformu a zavádzanie nového školského vzdelávacieho programu. Program poskytoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, Krajské pracovisko v Žiline. Program sa realizoval  ako vzdelávanie celého školského kolektívu v počte 100 hodín za školský rok.

phoca thumb m 003

Pomoc a úcta k starším II

V závere školského roka sa nám podarilo zrealizovať aktivity projektu pod názvom Pomoc a úcta k starším, podporeného v grantovom programe Henkel Slovensko seniorom 2024. Spolu s piatakmi sme mali tvorivé dielne, kde sme vyrábali rôzne darčeky pre seniorov.

phoca thumb m 001