DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

DEŇ OCHRANY ČLOVEKA A PRÍRODY

Krásne jesenné počasie v utorok 19. októbra bolo ako stvorené pre pobyt v prírode. Aj naši žiaci 2. stupňa sa vybrali do prírody v rámci Dňa ochrany človeka a prírody.

phoca thumb m 001

Ponožkový október

Naša trieda 6. A spolu s našou triednou p. uč. Gálikovou sme sa rozhodli zapojiť do zbierky, ktorá sa volá PONOŽKOVÝ OKTÓBER. Zmyslom tejto zbierky je, aby sa pred zimou vyzbierali ponožky pre ľudí v núdzi.

phoca thumb m 003

OKTÓBER – mesiac úcty k starším

Končí sa október a s ním aj Mesiac úcty k starším. Mysleli sme viac ako inokedy na našich starých rodičov vykonávaním dobrých skutkov, sebazáporov a modlitbami. Každým nalepením papierového anjelika sme prinášali obetu nielen za vlastných starých rodičov, ale aj za obyvateľov nášho charitného domu.

phoca thumb m 001

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

„Ak vo svete nastanú problémy, Boh sa osobitne prihovára deťom, pretože ony veľmi dobre rozumejú jeho srdcu.“

V pondelok 18. októbra sme sa aj my – žiaci a pedagógovia našej školy spolu s tisíckami detí z celého sveta zapojili do modlitbovej akcie „Milión detí sa modlí ruženec“.

phoca thumb m 001