Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Duchovné cvičenia Ústie nad Priehradou

Začiatkom apríla sa v pastoračnom centre na Ústí konali duchovné cvičenia našich pedagogických ale aj nepedagogických zamestnancov. Okrem rozjímania na krížovej ceste a liturgii bola súčasťou programu aj diskusia v skupinkách, prednášky, zdieľanie, rozhovory, rôzne aktivity ale aj posedenie pri kávičke. Duchovne nás sprevádzal vdp. Lukáš Žilák, ktorému ďakujeme a vyprosujeme hojne Božie požehnanie.

phoca thumb m 001

Aktivity OZVIAC

2. až 4. mája 2022 sa naši ôsmaci zúčastnili na Ústi aktivít s animátormi z OZVIAC. Aktivity boli zamerané na utuženie kolektívu. Učili sa pracovať v skupinách, hľadali spoločné riešenia, naučili sa rešpektovať aj odlišné názory, skúšali si dôverovať. Pochopili, že v tíme dokážu viac ako samostatne. Dôležité je zistiť silné stránky každého jednotlivca, správne rozdeliť úlohy, dôverovať si, povzbudzovať sa a hlavne sa navzájom počúvať a výsledok stojí za to.

phoca thumb m 001

KŇAZSKÉ REKOLEKCIE

V Ústí nad Priehradou sa 9. mája 2022 konali kňazské rekolekcie - pravidelné stretnutie kňazov oravských dekanátov. Sme radi, že spolu so spevákmi zboru Mária a žiakmi 7.A triedy sme sa aj my mohli pridať k sláveniu spoločnej svätej omše a spríjemniť ju svojím spevom. Otec biskup Ján nám všetkým poďakoval a odovzdal svoje požehnanie. Potešilo nás aj stretnutie s kňazmi, ktorí ako kapláni pôsobili v našej farnosti a pripravovali nás na prijatie sviatostí.

Plavecký výcvik 3.A , 4.A a 5.A

V dňoch 2.5.- 6.5. 2022 sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka našej školy zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni v Tvrdošíne. Pre mnohé deti to bolo nielen prvé zoznámenie s novými priestormi plavárne , ale aj s takou vodnou plochou. Rešpekt bol preto na mieste.

phoca thumb m 001