Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

FAST HRDINOVIA

Prváci  sa zapojili do vzdelávacej kampane, ktorá zachraňuje životy! Druhý ročník Fast Heroes učí deti od 5 do 9 rokov, ako rozoznať 3 príznaky cievnej mozgovej príhody formou hravých aktivít.  Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas. Prváci počas piatich týždňov pracovali na rôznych aktivitách, pomocou ktorých sa učili rozpoznávať príznaky cievnej mozgovej príhody-

phoca thumb m 001

Super Florbal KIDS (1. A)

Prekážková florbalová dráha Super Florbal KIDS - žiaci 1. A triedy trénovali na túto súťaž, ale v okrese Tvrdošín boli jediný, preto sa nemohli zúčastniť nepostupovej súťaže. Trať mala  5 florbalových stanovíšť:

Deň matiek

V 2.B triede  sme oslávili s našimi najdrahšími mamičkami ich sviatok - Deň matiek. Chceli sme, aby zabudli na každodenné starosti, občerstvili sa, aby si oddýchli a potešili sa z programu, ktorý sme pre nich s láskou pripravili - básne, piesne, tanec, flautový klavírny a husľový koncert. Na záver si deti pripravili vyznania lásky svojim mamičkám a odmenili ich srdiečkom a diplomom.

ĽÚBIM ŤA, MAMI !

phoca thumb m 001

Súťaž so Šťukesom – trieda 1. A

Žiaci sa učia šetriť energiou pomocou edukačnej brožúrky a zábavných videí. Úlohou žiakov bolo vyhotoviť kresbu formátu A3 na tému „Ako trávime čas s kamarátmi bez využitia elektrickej energie?“. Žiaci 1. A triedy tiež poslali do súťaže svoju prácu. Porota vyberie 15 najoriginálnejších kresieb. V priebehu júna budú zverejnené facebookovej stránke Stredoslovenská energetika – SSE, kde bude mať verejnosť možnosť vybrať si svojho favorita a vybrať tak 8 TOP kresieb.

2022stukes