Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

PROJEKTOVÉ a ZÁŽITKOVÉ UČENIE ANGLIČTINY v 3.A

Zavítali ste niekedy v zahraničí do reštaurácie a zistili ste, že vám chýba slovná zásoba na to, aby ste si tento zážitok vychutnali naplno? Žiakom z 3.A sa to určite nestane. Na chvíľu sa ocitli v reštaurácii, kde si mohli objednať jedlo a nápoje pomocou jednoduchých anglických fráz a slovných spojení.

phoca thumb m 001

OBNOVUJEME MINULOSŤ, SADENÍM BUDÚCNOSTI – realizácia projektu z Nadácie Ekopolis

Vďaka Nadácii Ekopolis a jej programu Zelené oázy 2022 pokračujeme v budovaní školskej záhrady.

Získali sme finančný príspevok vo výške 1400 eur.  Vďaka tomuto projektu môžeme pokračovať vo zveľaďovaní školskej záhrady na pozemku na Bubeníku a môžeme vybudovať krásny areál podporujúci výchovu žiakov k environmentálnym hodnotám.

phoca thumb m 001

Spoločná KRÍŽOVÁ CESTA v škole (5.-9. roč.) a ADORÁCIA v kostole (1.-4.roč.)

Spoločná krížová cesta žiakov ZŠ bola prípravou na dnešnú nočnú adoráciu, ktorá začína po večernej svätej omši vo farskom kostole. Krížovú cestu sme spoločne obetovali za naše rodiny, za našu školu a každý si mohol dať aj osobný úmysel.

phoca thumb m 002

Krížová cesta v charite s 2.A

V piatok sme s 2.A navštívili náš Dom charity sv. Františka z Assisi, kde sme sa spolu so starkými pomodlili krížovú cestu. Pani učiteľka Majka Strapcová veľmi pekne hrala na gitare, a tak si naši starkí aj s chuťou zaspievali.

Ďakujeme Ti, Pane, za všetkých starých a chorých ľudí, ktorí s trpezlivosťou nesú svoj kríž a utrpenie obetujú za svoju spásu i za spásu druhých.

phoca thumb m 001