triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Ukončenie školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, drahí kolegovia, zamestnanci a najmä vy, naši žiaci ZŠ a deti MŠ!

Ukončili sme školský rok 2022/2023, ktorý bol na začiatku ROKA v septembri,  nazvaný aj ROKOM OBNOVY. Obnovy seba – aby každý našiel sám seba v novej, lepšej podobe- v lepších vedomostiach, v zlepšení talentu-v športe alebo lepšom srdiečku. Už v stredu na vyhodnotení v KINE bolo jasné z množstva ocenených, že ste vyvíjali obrovské  úsilie počas celého roka – prácou  v učení, prípravou na súťaže, pomoci druhým, zlepšovaní sa v rôznych oblastiach. 

phoca thumb m 001

"CESTA ELEKTRINY A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE"

V školskom roku 2022/2023 Nadácia PONTIS cez Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava poskytla škole grant vo výške 7.500,- Eur.

Digitálny edukačný obsah bol použitý zo vzdelávacej platformy Viki od spoločnosti EDUVISION; Prvou etapou projektu bolo oboznámiť sa s cestou elektriny. Žiaci sa naučili, ako sa elektrina vyrába, aké druhy elektrární existujú a akým spôsobom sa elektrina dostane k nám domov.

OPEKAČKA 7.A

Pred tým, než sa poberieme na dvojmesačný oddych, sme sa spolu s triedou 7.A rozhodli využiť slnečné počasie a zažiť ešte pár spoločných nevšedných chvíľ. Keďže už máme známky uzatvorené, vybehli sme k moru – k nášmu oravskému moru. Oravská priehrada nám ponúkla veľa možností na vybláznenie sa vo vode a aj poriadnu opekačku. Ďakujeme rodičovi M. Badínovi za čas a požičanie loďky. O rok sme tam zas .

phoca thumb m 001

XXXI. ročník celoštátnej recitačnej súťaže DILONGOVA TRSTENÁ

Dňa 02.06.2023 sa uskutočnil XXXI. ročník celoslovenskej recitačnej súťaže DILONGOVA TRSTENÁ. Súťaž sa koná každoročne na počesť významného trstenského rodáka, básnika, prozaika, dramatika, mnohostranného spisovateľa, Rudolfa Dilonga. Prednášané texty si recitátori vyberajú voľne z textov Rudolfa Dilonga, slovenskej katolíckej moderny, ostatnej slovenskej aj svetovej spirituálnej (náboženskej) poézie a prózy. Podmienkou je, že sa na žiadnej inej súťaži v danom roku nerecitovala daným súťažiacim.

phoca thumb m 001

Žiaci na chvíľu učiteľmi

Na hodinách literatúry sme posledné dva mesiace spolu so žiakmi pracovali na projekte, ktorý bol zameraný na literárny žáner - román. Je to rozsiahly žáner, ktorý ponúka veľa možností ako ho žiakom podať. Tento rok sme sa rozhodli, že si žiaci vyskúšajú úlohu učiteľa a budú musieť svojich spolužiakov daný žáner naučiť.

phoca thumb m 001