triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

XXXI. ročník celoštátnej recitačnej súťaže DILONGOVA TRSTENÁ

Dňa 02.06.2023 sa uskutočnil XXXI. ročník celoslovenskej recitačnej súťaže DILONGOVA TRSTENÁ. Súťaž sa koná každoročne na počesť významného trstenského rodáka, básnika, prozaika, dramatika, mnohostranného spisovateľa, Rudolfa Dilonga. Prednášané texty si recitátori vyberajú voľne z textov Rudolfa Dilonga, slovenskej katolíckej moderny, ostatnej slovenskej aj svetovej spirituálnej (náboženskej) poézie a prózy. Podmienkou je, že sa na žiadnej inej súťaži v danom roku nerecitovala daným súťažiacim.

phoca thumb m 001

Recitačná súťaž v celoslovenskom kole sa uskutočnila v jednom dni, v priestoroch Domu kultúry v Trstenej a Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej. Súťažilo sa v slovenskom jazyku. Vystúpenia recitátorov boli limitované rozsahom textu – v poézii na 5-6 minút, v próze do 8 minút a Poroty pripustili prekročenie limitu, aby sa nenarušila kontinuita textu. Predseda poroty vyhlásil poradie od III. do I. miesta za svoju kategóriu a zároveň ocenil mimoriadnou cenou recitačné vystúpenie súťažiacich mimo poradia CENOU POROTY. Na záverečnom slávnostnom vyhlásení výsledkov popoludní vystúpil aj spevácky Zbor Mária z Trstenej pod vedením Mgr. Márie Strapcovej.

Na súťaži sa tento rok zúčastnilo 71 recitátorov, aj keď zaregistrovaných bolo 74 súťažiacich.

Recitátori pricestovali z celého Slovenska, aby predstavili niečo zo svojho recitačného umenia.

V úvode súťaže sa prihovorila primátorka mesta Trstená Ing. PhDr. Magdaléna Zmarzláková a nasledoval úvodný program, ktorý si pre nás pripravili „TRI TVORIVÉ TVORY“ v zoskupení dvoch hercov- Lukáš "Pucho" Púchovský a Stanislav "Stanley" Staško známymi pod názvom Tri tvorivé tvory, kde v tento deň chýbal Juraj "Šoko" Tabaček.

Potom už nasledovala samotná súťaž.

Po skončení celej súťaže zasadala celá porota, kde sa vyhodnotila priebeh celoštátnej súťaže, zapísala postrehy a pripomienky, názory hostí, predsedov porôt, redaktorov a pod. na zlepšovanie priebehu celej súťaže.

Súťažilo sa v štyroch kategóriách v poézii aj v próze:

I. kategória - žiaci 5. 6. roč. ZŠ, 1. a 2. roč. osemročných gymnázií

II. kategória - žiaci 7. 8. 9.roč. ZŠ, 3. a 4. roč. osemročných gymnázií

III. kategória - žiaci stredných škôl

IV. kategória – dospelé osoby

Najmladší recitátori navštevujú piatu triedu. Najstaršia účastníčka už oslávila 89 rokov. Najpočetnejšia bola 2. kategória – žiaci 7.-9. ročníka. Po recitácií v jednotlivých kategóriách je každý rok dôležitý aj rozborový seminár, kde porota poskladaná z odborníkov na umelecké slovo z celého Slovenska zhodnotí každého súťažiaceho.

Priebeh súťaže nebol narušený, udelené boli všetky ceny, Čestné uznania i Cena poroty. Cenou boli knižné odmeny, diplomy, vecné ceny i spomienkové predmety. Ocenenia odovzdávali usporiadatelia a prizvaní hostia.

Porotu tvorili učitelia slovenského jazyka a bývalí recitátori, prípadne ľudia, ktorí pracujú s hovoreným slovom v počte 21 porotcov, v každej kategórií a skupine vždy 3 porotcovia, ktorých mená sú uvedené v prílohe.

Predsedníčkou poroty I. kat. poézie

bola   Mgr. Zuzana Demková (pedagogička ZŠ Zákamenné, režisérka ochotníckych detských divadelných predstavení)

Predsedníčkou poroty I. kat. v próze

bola Mgr. Veronika Maťašovská (nezávislá spisovateľka Bratislava)

predsedom poroty v II. kat. v poézii

bol PhDr. Miloš Kazík ( pedagóg SŠ Nižná)

Predsedom poroty II. kat. prózy

Bola JUDr. Lucia Madleňáková, PhD. (recitátorka a víťazka DT)

Predsedom poroty poézia v III. kat. stredoškolákov

bol Mgr. Jaroslav Broz (pedagóg z Gymnázia v Tvrdošíne, spisovateľ )

Predsedom poroty prózy v III. kat. stredoškolákov

bol Mgr. Michal Šuster (pedagóg z Banskej Bystrice)

Predsedníčkou poroty poézie a prózy dospelých

bola PaedDr. Daniela Paľová ( pedagóg ZŠ POH Trstená)

Publicita projektu na stránke školy i mesta Trstená

VÝSLEDKOVÁ LISTINA