DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Mikuláš v MŠ

Aj  deti v našej materskej škole  navštívil svätý Mikuláš. Od rána  čakali, vyzerali z okien kedy príde táto vzácna návšteva. Mikuláš im porozprával krásny príbeh z jeho života ako pomáhal chudobným.  S pomocníkmi anjelikmi sa naučili pieseň o Mikulášovi. Kamaráti v každej triede zaspievali pesničky, básničky a za odmenu dostali nielen sladkosti, ale aj ovocie a veselé vianočné ponožky. 

phoca thumb m 001

September v materskej škole

Prvé týždne sme sa zoznamovali s kamarátmi a dohodli si spoločné pravidlá. Na chvíľku sa z nás dokonca stali rušňovodiči a šoféri autobusu. Návšteva svätého Otca Františka na Slovensku nebola len pre veľkých ale užili si ju aj maličkí. Zapojili sme sa aj do pohybovej výzvy mesta Trstená 650 minút pohybu pre seba a druhých. Potešte sa s nami pri pozeraní krátkeho videa.

Patrón triedy Ovečiek

V utorok 5.10.2021 sme v našej materskej škole mali iný deň ako bežne býva. Trieda ovečiek oslavovala sviatok svojho patróna sv. Františka. Deň sa niesol v zábavnej, súťažnej a tanečnej atmosfére už od skorého rána. Oslava pokračovala na mieste, ktoré mal sv. František najradšej- v prírode. 

phoca thumb m 001

INFORMÁCIE pred nástupom do materskej školy

Vážení rodičia!

Zasielame Vám informácie k začiatku  školského roka 2021/2022. Pre výchovno – vzdelávací proces v MŠ bude platiť ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Nastupujeme v zelenej fáze. Počas roka budeme postupovať podľa COVID AUTOMATU.

  • Nástup do materskej školy bude 02. 09. 2021 (vo štvrtok), prevádzka MŠ je: od 6.30 hod. do 17.00 hod.
  • Deti sa schádzajú do 8.00 hod., potom sa priestory zamykajú.

Pri prvom nástupe do školy odovzdajte Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (možné aj vopred cez EduPage) Príloha č.1 a Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti. Príloha č. 2

  • V materskej škole bude každý deň fungovať ranný filter,
  • rodič má pri vstupe do priestorov MŠ na tvári rúško (prekrytie tváre), použije dezinfekciu, nezdržiava sa viac ako 10 minút, dodržiava odstupy, dieťa odprevadí k triede a odovzdá pani učiteľke, počká na výsledok ranného filtra,
  • aktuálnu výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materských školách, deti plniace povinné predškolské vzdelávanie atď.,
  • Rodič nikdy neposiela dieťa samé do triedy, dieťa musí prevziať učiteľka!

Pri každom prerušení vyučovania na viac ako 3 dni (vrátane víkendu) rodič odovzdáva nové Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  a  Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.

Ak sa vyskytne COVID-19 vo Vašej domácnosti, zostáva v karanténe Vaše dieťa ako úzky kontakt.

V prípade pozitívneho výsledku rodiča alebo dieťaťa to oznámite zástupkyni za MŠ tel: 0911205681, mail: cms(at)zsdilong.sk  a kontaktujete svojho lekára. Dieťa zostáva doma.

Prajeme nám všetkým požehnaný začiatok školského roka.

 

Školský semafór

Oznámenie o výnimke z karantény

2021 priznaky ochorenia  

2021 covidautomat