Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ R. Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená

Počas letných prázdnin bude prevádzka našej materskej školy realizovaná v mesiaci JÚL v dňoch od: 1. 7. 2022 do 29. 7. 2022 v triedach MŠ pri Oravici.

Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o umiestnenie detí do MŠ počas letných prázdnin, aby záväzne prihlásili svoje dieťa u svojich triednych učiteliek (do 15.06.2022).

Zároveň prosíme rodičov prihlásených detí, aby uhradili príspevok za mesiac júl do 25. júna. Je to podmienka nástupu.

Najšikovnejší predškoláci z našej materskej školy

CVČ v meste Trstená vyhlásilo  súťaž o „Najšikovnejšieho predškoláka“. Zapojili sa aj deti z našej materskej školy Rudolfa Dilonga. Museli vyriešiť jednoduché aj zložité úlohy, ktoré preverili či sú z nich šikovní budúci prváci. Nebolo to ľahké, ale spomedzi veľkej konkurencie sa stala najlepšou predškoláčkou, a 1. miesto získala: Lesanka Chloe Reháková pod vedením pani učiteliek Majky a Barborky,  na 2. mieste: Adamko Tomkuliak od pani učiteľky Frederiky a Olinky. Našim víťazom gratulujeme a prajeme aby takto krásne reprezentovali aj základnú školu.

phoca thumb m 001

Mesiac marec v materskej škole

Mesiac marec nám v materskej škole opäť priniesol veľa nových, krásnych aktivít. Spoznali sme tajomstvá kníh a knižníc, znaky jari, vyrábali farebné jarné kvety. V pôstnom období sme sa stíšili pri modlitbe krížovej cesty. Zapojili sme sa do „ponožkovej výzvy a v Deň počatého dieťaťa sme sa modlili za všetky budúce mamičky. Pripájame aj zopár fotiek zo školskej súťaže: Mám básničku na jazýčku. Potešte sa pri krásnom videu od našich najmenších.

Kúsky zimy v materskej škole

Počas zimných mesiacov sme v materskej škole zažili veľa zázračných a krásnych chvíľ. Všetky tieto spomienky sú na fotkách vo videu, ktoré pripravila naša pani učiteľka Erika a nafotili pani učiteľky. Učili sme sa správne obliekať, hrali divadielka, športovali sme na snehu, spoznali zaujímavý vesmír, predmety a ich vlastnosti, písmenká, čísla a ešte veľa nového.