Dilongova Trstená 2% z vašej dane DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Dilongova Trstená

Viac informácií

2% z vašej dane

Použijeme na rekonštrukciu šatní v telocvični. Vaše 2 % pre nás znamenajú podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Čítaj viac
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

ENVIROPROJEKT 2021 - Zážitkovým učením vytvárame zdravé životné prostredie v škole

Projekt bol realizovaný a hradený z finančných prostriedkov rozvojového projektu Enviroprojekt 2021 MŠVVaŠ SR v sume 2000 eur. Finančne nás podporila aj Farnosť Trstená a ZRPŠ pri ZŠ s MŠ R. Dilonga.

phoca thumb m 001

"Sme víťazi Akadémie Mateja Tótha"

Ako iste veľmi dobre viete, od októbra do decembra 2021 sme aktívne hlasovali za to, aby naši žiaci mohli byť súčasťou športového programu, ktorý je jeden z najkvalitnejších na Slovensku. Po namáhavej kampani, ktorú viedli naši učitelia v spolupráci s rodičmi sme obsadili prvé miesto s rekordným počtom 79 758 hlasov.

phoca thumb m 002

Najkrajšia vianočná pohľadnica-ozdoba (súťaž)

Milí,

Koncom roka 2021 naši žiaci neváhali vytvoriť krásne vianočné pohľadnice a ozdôbky. Tie najkrajšie sme odmenili:

phoca thumb m 001

Podarilo sa odstrániť havarijný stav kotlov výmenou za nové

 Kotle aj príslušenstvo v budove MŠ a ŠJ pri Oravici boli túto aj minulé vykurovacie sezóny často opravované.  Jeden aj druhý kotol a aj všetky ich komponenty boli už po životnosti kotlov (rok výroby 1999). Bola potrebná ich výmena.

phoca thumb m 001