triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Zbierka pre Zaitunku

V týždni od 20. novembra do 24. novmbra ste sa zapojili do zbierky určenej pre Zaitunku z Ugandy. Vďaka Vašej dobroprajnosti môže chodiť do odbornej školy, kde sa učí za krajčírku a okrem stravy tiež dostáva základnú zdravotnú starostlivosť.

2023 zaitunah

Adventné vence 2023

Rodičia, žiaci, učitelia aj nepedagogickí zamestnanci na našej škole každoročne spájajú svoje sily pri výrobe adventných vencov. Túto tradíciu sme neporušili ani v tomto období a pripravili sme nádherné symboly radostného očakávania.

phoca thumb m 002

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Piatok 24.11. 2023 sa v našej škole niesol v Olympijskom duchu. Žiaci 6. až 9. ročníka síce nemuseli podávať žiadne športové výkony, zato si však museli poriadne ponamáhať mozgové závity a prevetrať anglickú slovnú zásobu na olympiáde v anglickom jazyku.

phoca thumb m 001

Spoločnou prácou posilňujeme verejné priestory a budujeme komunitu v našom meste

Chlapci z 8.B sa tento týždeň podieľali na revitalizácii zelene na ihrisku Hrady. Spolu s mestom Trstená a zamestnancami Domu charitas sv. Františka z Assisi sme vysadili stromčeky, kríky a priesady jahôd. Pevne veríme, že v budúcnosti  bude ihrisko plné ovocia slúžiť nielen na šport, ale aj na príjemné viacgeneračné stretnutia.

phoca thumb m 001

iBobor - informatická súťaž 2023 

IBobor je informatická súťaž medzinárodného charakteru. Približne 50 krajín sa zapája každoročne do tejto súťaže. V tomto školskom roku na Slovensku súťažilo 129 965 žiakov. Na našej škole žiaci súťažili v kategóriach Drobec, Bobrík, Benjamín a Kadet. 

2023 ibobor