triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Súťaž o najkrajší vlastnoručne vyrobený ruženec 2022 

V mesiaci október sme sa viac venovali úcte k Panne Márii a modlitbe sv. ruženca. Žiaci našej školy, materskej školy i školského klubu sa tiež zapojili do súťaže "O najkrajší vlastnoručne vyrobený ruženec." Naša porota mala naozaj veľmi ťažkú úlohu – oceniť tie najkrajšie a najoriginálnejšie ružence. Nakoniec vybrali takto:

phoca thumb m 001

Seeds – Vedieť viac

Naša škola spolupracuje už druhý rok s n.o. SEEDS na projekte VEDIEŤ VIAC. Vďaka podpore z ESF a EF na podporu regionálneho rozvoja v rámci OP Ľudské zdroje organizácia pripravuje interaktívne vzdelávacie prezentácie. Po minuloročnej online spolupráci zavítali teraz lektori priamo do tried medzi žiakov. 4. november 2022 sa tak niesol v prednáškovom duchu a žiaci 2. stupňa mali možnosť dozvedieť sa mnoho nového, diskutovať o zaujímavých témach z rôznych oblastí života.

phoca thumb m 001

Literatúra s Lukášom Latinákom

Známemu hercovi Lukášovi Latinákovi sa podarilo očariť poéziou našich žiakov. 19. 10. 2022 zavítal do Trstenej, aby predstavil žiakom povinnú literatúru trochu netradičným spôsobom. Na mušku si zobral diela z obdobia romantizmu a z pera štúrovcov.

phoca thumb m 001

Misijný október 2022

Počas „misijného“ októbra sme si zavolali na besedu vzácneho hosťa Silviu Mandúchovú z HIA tímu, ktorá sa s nami prišla podeliť o svoje zážitky a skúsenosti z misijného pôsobenia v Ugande. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí o Ugande, o tejto zelenej krajine,  ako tam deti chodia do školy, aké majú problémy a tiež sme sa dozvedeli o našej Zaitunke, ktorú podporuje naša škola cez HIA projekt.

phoca thumb m 001

Milión detí sa modlí ruženec 2022

V utorok 18. októbra sme sa spolu s tisíckami detí z celého sveta aj my zapojili do modlitbovej akcie „ Milión detí sa modlí ruženec“.

phoca thumb m 001