triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Pomoc v charite

S našimi siedmakmi sme opäť navštívili seniorov v Dome Charitas sv. Františka z Assisi. Dievčatá pomáhali robiť domáce rezance, pripravovali jablká na sušenie a chlapci prejavili svoju zručnosť a silu pri jesenných prácach na dvore. Niektorí žiaci si zahrali spoločenské hry a Tobias hral na heligónke.

phoca thumb m 001

Milión detí sa modlí ruženec

V stredu 18.októbra sme sa spojili v modlitbe sv. ruženca s deťmi a mladými na celom svete v modlitbovej iniciatíve "Milión detí sa modlí ruženec". Spoločne sme prosili o pokoj a mier na celom svete. Ďakujeme aj p. dekanovi za sprevádzanie v modlitbe a Eucharistické požehnanie.

phoca thumb m 001

Plenárne stretnutie rodičov v školskom roku 2023/2024

V dňoch 9. a 10. októbra sa v priestoroch základnej školy a v jedálni školy konalo Plenárne stretnutie rodičov žiakov ZŠ a rodičov detí MŠ.

V programe boli rodičia oboznámení s fungovaním školy, školským vzdelávacím programom, školským poriadkom, právami a povinnosťami rodiča, s používaním mobilnej komunikačnej aplikácie Edupage, web stránkou školy a Facebooku zsdilong, s organizáciou školského roka 2023/2024 a zároveň so Záverečnou správou za minulý školský rok.

Raňajky v škole

Naši šiestaci nás dnes ráno milo prekvapili. Na hodinách techniky nachystali pre všetkých RAŇAJKY V ŠKOLE. Na stole nás čakali chutné nátierky - bryndzová, syrovo - cesnaková, vajíčková a aj avokádová. Na nátierkach si pochutnali všetci - mladší aj starší žiaci, rodičia i učitelia.

Šiestakom  veľmi pekne ďakujeme!

phoca thumb m 001

 

Reforma obsahu vzdelávania na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v 1.ročníku v novom školskom roku 2023/2024

Experimentálne overovanie nového školského vzdelávacieho programu.

Ministerstvo školstva v minulom šk. roku vybralo prvú štyridsiatku základných škôl, ktoré začnú od nového školského roka vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu.

„Ministerstvo sa snažilo školy vybrať tak, aby predstavovali pestrú vzorku. Strávili sme viacero hodín, aby sme zohľadnili všetky kritériá a vybrali skutočne reprezentatívnu skupinu škôl,“ povedal vtedajší minister školstva Ján Horecký. Medzi pilotné školy, ako jediná katolícka škola bola vybraná aj naša škola, Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej na Orave.

Nový vzdelávací program sa bude experimentálne realizovať iba v prvých ročníkoch, na našej škole v 1. A a v 1.B.