Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

TRHY: Zážitkové učenie (9.A)

Učiť sa zážitkom a pritom si aj zarobiť? Skúsiť, aké to je, keď treba plánovať, rozhodovať a predvídať? Koľko peňazí môžem minúť, aby som bol v pluse? Tieto a ďalšie podobné otázky riešili naši deviataci v priebehu celého školského roka na hodinách Občianskej náuky, kde mali za úlohu vybudovať vlastnú firmu.

phoca thumb m 002

MOJA MALÁ ZÁHRADKA- trieda 1. A

Kaufland organizuje v období od 10. 3. 2022 do 18. 5. 2022 súťaž pod názvom „Školy – Moja malá záhradka“, ktorej cieľom je priblížiť deťom prírodu súťaživou formou a vzbudiť  ich záujem o rastlinky a ich pestovanie.

phoca thumb m 001

Tajomstvo svätej omše

Viete, čo sa deje vo svätej omši? Chodíte si to tam len odstáť či odsedieť? Chodíte na svätú omšu len zo zvyku či povinnosti, lebo to kázala mama? Keď na väčšinu otázok odpovedali naši deviataci ÁNO, tak sme sa rozhodli pár hodín náboženstva zamerať na svätú omšu. Rozprávali sme sa o jednotlivých častiach sv. omše, vysvetľovali si úkony či postoje, aby si žiaci uvedomovali čo, kedy, ako a prečo robia.

phoca thumb m 001

Fatimský deň Panny Márie (13. máj)

V tento krásny deň sme sa spolu s našimi siedmakmi na hodine náboženstva zapojili do modlitebnej aktivity, ktorú organizovala pápežská nadácia ACN – pomoc trpiacej Cirkvi. Nenechali nás chladnými slová Panny Márie, ktoré povedala trom Fatimským pastierikom presne 13. 5. 1917 teda pred 105 rokmi:

phoca thumb m 002