DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Hrabanie lístia pri kostole

Druhý novembrový týždeň sme so žiakmi 6.A, 6.B a 9.A prispeli svojou troškou práce pri odstraňovaní napadaného lístia okolo kostola. Na stromoch už lístie nebolo, a tak ich snaha bola pretavená do uprataných plôch a od pána Dekana si vyslúžili slová chvály i sladkú odmenu.

phoca thumb m 001

Premena školy na modernú

Vďaka finančným prostriedkom z projektu MŠVVaŠ Moderná škola sa nám podarilo revitalizovať priestory chodby. Vytvorili sme pre žiakov oddychové, herné a čítacie zóny. Kompletne sme zrekonštruovali a vynovili novými mobilnými lavicami dve triedy. Jednu na prvom a jednu na druhom stupni.

phoca thumb m 001

Jabĺčkový deň

21. október je Svetovým dňom jabĺk. Toto ovocie našich záhrad je plné vitamínov a iných prospešných látok. Naši piataci pripravili pre celú školu výzvu na tzv. JABĹČKOVÝ DEŇ. Žiaci z 1. aj 2. stupňa sa zapojili do výzvy rôznymi zaujímavými spôsobmi. Piatakom ďakujeme za skvelý nápad.

phoca thumb m 001

RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE

Túto známu vetu sme s deťmi pretavili do skutočnosti. Počas jedného októbrového dňa sa všetky triedy z prvého stupňa vybrali do ulíc. Október patrí všetkým seniorom, ktorí žijú aj v našom meste.

phoca thumb m 001