triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Duchovné cvičenia zamestnancov 2024

Uvedomujeme si, zvlášť v dnešnej dobe, našu dôležitú úlohu formovať deti k správnym životným hodnotám. Aby sme mohli správne formovať žiakov, aj my potrebujeme byť formovaní. Každoročne sa zúčastňujeme trojdňových duchovných cvičení pod vedením skúsených exercitátorov. Tento rok nás viedol v dňoch 7.- 9. marca kňaz, brat Jozef Čirák (Chosé )OFM, vo františkánskom kláštore a kostole v Beckove.

phoca thumb m 001

Hviezdoslavov Kubín 2024

Tento rok si pripomíname už 70. ročník recitačnej súťaže, ktorá sa môže pýšiť prívlastkami s naj – najstaršia, najznámejšia, najrozšírenejšia a hádam i najobľúbenejšia.
Aj naša škola sa viac ako 3O rokov zapája do tejto súťaže. Ani tento rok sme nemali núdzu o recitátorov. Žiaci v I. kategórii nás veľmi prekvapili. Rastú nám z nich výborní recitátori.

phoca thumb m 001

DILONGOVA TRSTENÁ XXXII. ročník - PRIHLÁŠKY 2024

Otvárame prihlasovanie do XXXII. ročníka Dilongovej Trstenej. Prihlášky,propozície a organizačný poriadok.
Tešíme sa na Vašu účasť.

2024 dilongova trstena

Pôstna výzva 2024

Popolcovou strediu sme začali 40-dňové obdobie pôstu. Mnohí z nás vnímajú toto obdobie ako smutné či nudné. Pôstne sebazápory, o ktorých budeme často počúvať, však nemusia nutne znamenať nejesť mäso, obliekať sa do vrecoviny či posýpať sa popolom... To dnes „neletí“. Pre mňa - kresťana žijúceho v modernom svete, môže byť pôstom ovládanie svojej vôle, pohľadov a návykov, ktoré ma zvádzajú k pohodlnosti, zbytočnému leňošeniu, mrhaniu času pri počítači, hrách a stránkach, ktoré ohrozujú moju mravnosť.

2024 postna vyzva

Škola je zapojená do Národného projektu NP edIT2

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ Projekt sa realizuje v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to najmä podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov, a postupného nástupu hybridného vzdelávania.

2024 edit2