triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Projekt EMPE – Erasmus +

Naša škola sa zapojila do medzinárodnej spolupráce vo vzdelávaní s Univerzitou Národnej komisie pre vzdelávanie v Krakove. Spolupracujeme na projekte STELESŇUJÚCE MATEMATICKO-FYZIKÁLNE VZDELÁVANIE. Cieľom projektu je pokúsiť sa prostredníctvom prístupu STEME zefektívniť vyučovanie fyziky a matematiky medzi žiakmi základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

phoca thumb m 001

Naším cieľom je navrhovať, vyvíjať prototypy a implementovať zariadenia a softvér, vyhodnocovať navrhované vyučovacie plány týkajúce sa vybraných problémov učiva fyziky a vybraných tém matematiky pomocou inovatívnych metód zahŕňajúcich zapojenie študentov, ich pohyb, prežívanie, objavovanie súvisiace s vizualizáciou často ťažkých a abstraktných pojmov.