triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Projektové vyučovanie – Naše mesto

Svoje matematické, technické a výtvarné zručnosti predviedli žiaci ôsmeho ročníka na projektovom vyučovaní pod názvom Naše mesto. Témou bol HRANOL. Žiaci rysovali siete rôznych hranolov, ktoré potom pretvorili na budovy v ich meste.

phoca thumb m 001

Budovám však dali aj farebné fasády, či strechy. Pomocou slovných úloh si zopakovali aj objemy a povrchy týchto telies, dokonca sa im podarilo vyvodiť nové učivo – ihlan a valec. Celkové dotvorenie mesta (cesty, chodníky, parky, ihriská, oddychové zóny, námestie) bolo už na ich fantázii, kreativite a kolektívnej práci. Tak ako každé dieťa je jedinečné, tak aj výsledok práce každého jedného ôsmaka bol jedinečný a celkový vzhľad mesta sa stal zaujímavým.