triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Matematické súťaže

Počas jarných mesiacoch sa konali okresné kolá matematických súťaží. Aj naši žiaci prejavili svoje zručnosti a boli v nich veľmi úspešní. V Pytagoriáde pre 4. ročník získal Adam Sochuliak 3. miesto a pre 5. ročník Jakub Harkabuz taktiež 3. miesto.

phoca thumb m 001

Medzi úspešných riešiteľov patrili aj chlapci z 3. A Viliam Rehák, Filip Zmarzlák, Marek Pánek a z 5.A triedy Dávid Hoblík. V matematickej olympiáde pre 7. ročník bol úspešný Adam Kostolný a obsadil 1. miesto. Všetkých srdečne gratulujeme! Na našej škole prebehla aj súťaž v riešení Sudoku a poznáme už najlepších riešiteľov v jednotlivých ročníkoch. Gratulujeme Filipovi Zmarzlákovi (3.roč.), Matejovi Štiptovi (4.roč.), Andrejovi Regulymu (5.roč.), Karolínke Pňačkovej (6.roč.), Adamovi Kostelnému (7.roč.) a Šimonovi Šikyňovi (8.roč.)