triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OKTÓBER – mesiac úcty k starším

Končí sa október a s ním aj Mesiac úcty k starším. Mysleli sme viac ako inokedy na našich starých rodičov vykonávaním dobrých skutkov, sebazáporov a modlitbami. Každým nalepením papierového anjelika sme prinášali obetu nielen za vlastných starých rodičov, ale aj za obyvateľov nášho charitného domu.

phoca thumb m 001

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

„Ak vo svete nastanú problémy, Boh sa osobitne prihovára deťom, pretože ony veľmi dobre rozumejú jeho srdcu.“

V pondelok 18. októbra sme sa aj my – žiaci a pedagógovia našej školy spolu s tisíckami detí z celého sveta zapojili do modlitbovej akcie „Milión detí sa modlí ruženec“.

phoca thumb m 001

Európsky deň jazykov

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV. Počas troch dní sme sa na hodinách angličtiny dozvedeli prostredníctvom kvízov niečo o jazykovej rozmanitosti Európy, vyskúšali sme rozprávať po taliansky, španielsky, naučili sme sa názvy niektorých európskych krajín v posunkovom jazyku.

phoca thumb m 001

Prvá pomoc - školenie učiteľov

Pedagógovia našej školy sa snažia robiť pre  bezpečnosť žiakov maximum. Preto sa aj vo štvrtok 14. októbra 2021 zúčastnili školenia prvej pomoci pod odborným vedením Bc. Moniky Luckej, ktorá má bohaté skúsenosti z RZP.

phoca thumb m 001

MISIJNÝ DEŇ

Mesiac október sa spája s misiami. Každoročne sa počas októbra realizujú rôzne prezentácie, prednášky o misiách vo svete či misijné zbierky v kostoloch. Aj my sme spoločne prežili Misijný deň spolu s misionárom vdp. Filipom Orlovským.  Ďakujeme mu za pútavú prednášku, podnetnú diskusiu i slová povzbudenia vo svätej omši pre náš duchovný rast. 

phoca thumb m 001