triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Vianoce u starej mamy

Dnes 9.12.2021 sme sa vrátili v čase. CVČ v Trstenej organizovalo výstavu spojenú s tvorivými dielňami pod názvom Vianoce u starej mamy. Deti si prezreli staré fotografie, gramofón, historické artefakty, vianočný stromček, ozdoby, hračky, vianočné dekorácie a p. Pňaček rozprával o Vianociach našich starých rodičov a prarodičov, zvykoch a tradíciách. 

phoca thumb m 001

SVÄTÝ MIKULÁŠ AJ V NAŠEJ ŠKOLE

6. decembra 2021 navštívil aj našu školu MIKULÁŠ. Deťom porozprával o svojom živote, ako pomáhal chudobným, legendu O troch pannách, legendu O lodiach vezúcich pšenicu. Spolu sa deti naučili pesničku, ktorú si s Mikulášom zaspievali:

phoca thumb m 005

POŽEHNANÝ ADVENT

Adventné vence si získali dôležité miesto v našich rodinách a sviece zapaľujeme aj v tomto, nazvem ho ťažkom, vírusom ohrozujúcom období. Blížia sa Vianoce a nikto z nás nevie, aké budú ďalšie dni. No vieme, že nebudú v škole spoločné vianočné besiedky, kde sme sa stretli, pozastavili v krátkosti predvianočných príprav a nebude ani Vianočná akadémia.

phoca thumb m 003

Desatoro bezpečného internetu

Dňa 3.12. 2021 sa 7. a 8. ročník zúčastnil online prednášky na tému „Internetová bezpečnosť“, ktorú viedol Ing. Viktor Šoltés z odboru prevencie kriminality v Žiline. Základom prednášky bolo „Desatoro bezpečného internetu“.

phoca thumb m 001

Kreativita na hodinách technickej výchovy

Na hodinách technickej výchovy smerujeme k získavaniu technickej gramotnosti žiakov. Tí pod vedením pedagógov rozvíjajú svoje zručnosti v rôznych oblastiach.

Patria k nim:

phoca thumb m 001