triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Piataci a šiestaci na GAJDOŠSKEJ VANDROVKE

Unikátna gajdošská kultúra Slovenska je od roku 2015 zapísaná do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Podobne aj fujara, ktorá je v tomto zozname od roku 2005. V spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom sme v rámci hodín regionálnej výchovy, hudobnej výchovy a geografie vandrovali za tradičnými hudobnými nástrojmi.

phoca thumb m 001

Svätou omšou začíname nový šk. rok 2021-2022

Dňa 02. 09. 2021 sme sa stretli po dvoch mesiacoch prázdnin opäť v škole. Po príchode do školy sme boli prekvapení, čo všetko sa za prázdniny v škole zmenilo. V triedach sme sa privítali so spolužiakmi a neskôr išli do kostola. Pán dekan nám poprial do nového školského roku veľa síl a úspechov, a po sv. omši sa nám prihovorila aj pani riaditeľka s pár milými slovami. Veríme, že v škole budeme spolu čo najdlhšie.

phoca thumb m 001

PRÍHOVOR PANI RIADITEĽKY na NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2021-2022

POMÔCKY PRE ŽIAKOV na školský rok 2021/2022

Pomôcky pre prvákov

  • Prezuvky (podpísané);
  • perečník: dve zastrúhané ceruzy HB/č.2, guma, pastelky, v októbri pero Zošity, výkresy, farebné papiere, lepidlo ... kúpi tr. učiteľ spoločne;
  • Telesná výchova: tričko s krátkym rukávom, tepláky, mikina, cvičky /tenisky (nie na šnurovanie, ak si nevedia viazať šnúrky), ponožky (v zime, keď nosia pančuchové nohavice). Všetko podpísať a doniesť vo vrecúšku na úbor.
  • Výtvarná výchova- vodové farby, štetec plochý č.10 ostatné sa kúpi spoločne z tr. fondu
  • Preto sa do triedneho fondu bude vyberať 10,- €.

VSTUP DIEŤAŤA DO ŠKOLY JE VSTUPOM DO SPOLOČNOSTI

Mohli by sme začať aj láskou k múdrosti a vzdelávaniu. To je naším najhlbším prianím, vybudovať ju u deti, nám zverených.

Adaptácia detí na základnú školu je v mnohých prípadoch náročné obdobie. Dôležitú úlohu tu zohráva predovšetkým rodič, ktorý to musí ustáť a nerozladiť sa. Mal by byť pevným prístavom pre dieťa, ktoré vstupuje do nepoznaného a môže cítiť úzkosť a strach.

Letná škola 2021

Vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme odštartovali LETNÚ ŠKOLU. Žiaci veľa tvoria, v prírode spoznávajú stromy aj bylinky, prostredníctvom zábavných hier a kreatívnych aktivít tiež konverzujú v angličtine s anglickým lektorom Harrym.

phoca thumb m 001