triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

650 minút športu pre seba a svoje mesto

Vo štvrtok 30. septembra sme sa zapojili do športovej akcie k 650. výročiu nášho mesta. Rôzne pohybové aktivity sme si vyskúšali nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj v ŠKD, či dokonca v charite, kde sme rozhýbali aj najstarších občanov Trstenej. Veríme, že podobné akcie sa budú opakovať častejšie a že ani pandémia nezabráni športovaniu a pohybu u detí a mládeže.

phoca thumb m 001

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

Dňa 27. septembra 2021 primátorka mesta Trstená v zasadačke Mestského úradu v Trstenej odovzdala vecné ceny  v rámci vyhodnotenia výtvarnej súťaže „Gmina Tomice a mesto Trstená v harmónii s prírodou“, ktorá bola určená pre deti materských, základných a umeleckých škôl z mesta Trstená a gminy Tomice. Súťaž prebiehala v 4 kategóriách a z našej školy boli ocenené práce týchto žiakov:

phoca thumb m 001

Minister školstva B. Gröhling v našej škole

V stredu 22. septembra 2021 sme v našej škole privítali vzácnu návštevu, ktorou nás poctil osobne Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri absolvovaní prehliadky zmodernizovaných priestorov sa zastavil aj priamo na hodinách. Diskutoval so žiakmi o tom, ako sa vzdelávajú a aké vedomosti už nadobudli. Mal možnosť presvedčiť sa aj o tých najmodernejších technológiách, ktoré pri vyučovaní využívame a dokonca sa stal aj súčasťou prírodovedy, keď tvoril figurínu pri určovaní umiestnenia jednotlivých orgánov na ľudskom tele. Pri návšteve neobišiel ani učiteľov a diskutoval s nimi na témy ohľadom skvalitnenia vyučovacieho procesu a možnosti pomoci do budúcna.

phoca thumb m 001

Sv. Otec na Slovensku

Aj naša škola žila celý týždeň návštevou Sv. Otca Františka. Motto jeho návštevy v našej krajine je: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom!“ Preto na hodinách náboženstva Sv. Otca žiaci na diaľku privítali a pripojili sa k nemu na ceste za Ježišom... symbolicky pridali na spoločnú cestu za Pánom Ježišom – besedami, rozhovormi či vlastnoručným odtlačkom ruky. TV LUX VIDEO (od 12-stej minúty alebo -02:09)

phoca thumb m 001

Divadlo v MŠ

V piatok 10. septembra 2021 si žiaci 1., 2., 3. triedy a predškoláci spolu so žiakmi 1. stupňa ZŠ pozreli vtipne spracovanú rozprávku Snehulienka a 7 trpaslíkov v podaní hercov Divadla CLIPPERTON Banská Bystrica. Aj keď sa hralo v exteriéri našej MŠ na námestí, deti boli divadielkom nadšené.

phoca thumb m 001