triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

XXIX. ročníka celoštátnej recitačnej súťaže DILONGOVA TRSTENÁ

Pod záštitou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s mestom Trstená sa 8.októbra 2021 konal XXIX. ročník celoštátnej recitačnej súťaže v prednese spirituálnej poézie DILONGOVA  TRSTENÁ.

phoca thumb m 001

Vzhľadom na to, že stále nie je priaznivá situácia pre pandémiu COVID-19, Dilongova Trstená a jej XXIX. ročník sa presunul do ONLINE PRIESTORU. No nie tak celkom. Organizátori, pozvaní hostia i porotcovia sa stretli v meste Trstená v Kultúrnom dome a vo vyhradených miestnostiach, za podpory technických tímov s pripojením cez Teams predniesli prihlásení recitátori svoj prednes online.

V úvode všetkých privítala pani primátorka Ing. PhDr. Magdaléna Zmarzláková a úvodným slovom všetkých povzbudil aj páter Peter. Celý program moderovala moderátorka Daniela Paľová. Program, ktorý si prítomný diváci (hostia a porotcovia) pozreli naživo streamovala spoločnosť Media4you cez YouTube kanál aj do škôl a domácností recitátorov.

 V programe sa predstavili Členovia Fats Jazz Bandu, profesionálni špičkoví slovenskí hudobníci a speváci, ktorí pôsobia v popredných orchestroch. Zaspievali zhudobnené verše básnikov Rudolfa Dilonga  a P.O. Hviezdoslava.

Do jednotlivých kategórií sa tento ročník prihlásilo iba 27 súťažiach. Súťažilo sa v kategóriách:

I. kategória - poézia/próza: žiaci 5. a 6. roč. ZŠ, 1. roč. osemročných gymnázií

II. kategória - poézia/próza: žiaci 7. až 9. roč. ZŠ, 2. až 4. roč. osemročných gymnázií

III. kategória - poézia/próza: študenti stredných škôl, 5. až 8. roč. osemročných gymnázií

IV. kategória - poézia/próza: dospelí

 

Všetci prihlásení súťažiaci dostali vopred pozvánky, presne určený programom. Zaujímavosťou 21 odosielané elektronické POZVÁNKY, v ktorých bude podrobný rozpis súťaže, organizačné pokyny, harmonogram, a pod.

 

CENY A DIPLOMY podľa umiestnení súťažiacich v každej kategórii  boli poslané na adresu školy, prípadne u dospelých na domovskú adresu.

 

Výsledková listina.

Blahoželáme víťazom, všetkým ďakujeme za účasť a veríme, že ďalší ročník sa bude opäť konať s osobnou účasťou všetkých.