Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Marec v našej MŠ

Marec mesiac kníh sme začali dobrodružstvami s rozprávkami. S radosťou sme sa zapojili do recitačnej súťaže „Mám básničku na jazýčku“. V týždni s témou “Ľúbim svoju vlasť – Slovensko“ sme zisťovali aké máme hlavné mesto, rieky, hory, či tradície. Jarnými piesňami sme privítali jar aj vtáčiky a pozorovali sme zmeny v prírode, ktoré nám priniesla jar. Naši predškoláci si užili veľa zábavy na športových hrách s pánom učiteľom Jaroslavom Pallom. Cez katechézy a krížovú cestu v triedach sme sa pripravovali na prežívanie veľkonočných sviatkov. V závere nášho videa sa s nami môžete potešiť pri jarnej pesničke.

NÁSTUP detí do MŠ a TESTOVANIE rodičov od 8.marca

Vážení rodičia,

Na základe  Rozhodnutia zriaďovateľa školy podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:2-A1810 a aktuálneho stavu okresu  Tvrdošín (II. stupeň varovania) je umožnené vyučovanie v materskej škole prednostne pre:

Karneval v MŠ

Len v jeden deň sa môže stať to, že sa stretnú Elsa, pirát, motýlik, Spiderman a mnohé ďalšie rozprávkové bytosti na jednom mieste. Je to deň, keď máme karneval. V našej škôlke sme si v jednotlivých triedach užili, v piatok 12. februára, krásny deň. Súťažili sme, kreslili, spievali, tancovali. Mravčekovia pomohli vyriešiť príčinu nehody mravčeka Manfreda a upratali mravenisko. Každý sa dočkal aj odmeny, či už v podobe diplomu, torty alebo koláčika. Škoda, že deň skončil, ale tešíme sa na ďalší karneval zas o rok.

VÝNIMOČNÝ ČAS...

Aj v čase lockdownu bola naša materská škola otvorená pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo im povaha zamestnania neumožňuje prácu z domu. Užili sme si zábavu pri hrách a zaujímavých aktivitách. Nemysleli sme len na seba, ale postarali sme sa o vtáčiky, ktorým sme pripravili pochúťky a búdky. Spoznávali sme čas, dopĺňali vitamíny. Poriadne sme sa vyšantili na snehu, stavali snehuliakov a to aj vďaka službám mesta Trstená, ktoré nám prihrnuli sneh. Na jeden týždeň sme sa premenili na kozmonautov a navštívili planéty slnečnej sústavy.