triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

NÁSTUP detí do MŠ a TESTOVANIE rodičov od 8.marca

Vážení rodičia,

Na základe  Rozhodnutia zriaďovateľa školy podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:2-A1810 a aktuálneho stavu okresu  Tvrdošín (II. stupeň varovania) je umožnené vyučovanie v materskej škole prednostne pre:

- deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce;

- ale aj pre deti, ktorým aspoň jeden z rodičov má nevyhnutný prezenčný výkon práce alebo mu je umožnená práce formou home office (o tejto možnosti rozhodne riaditeľ MŠ až do naplnenia možnej kapacity príslušnej triedy).

V pondelok rodič prinesie do materskej školy podpísané 3 dokumenty - !!! netreba nosiť Potvrdenie od zamestnávateľa. Stačí:

  1. Čestné vyhlásenie rodiča (Príloha č. 11/c)
  2. Kópiu negatívneho testu jedného rodiča - a k nemu ako prílohu
  3. Súhlas so spracovaním osobného údaja (Príloha č. 11/b)

V materskej škole budú platiť ešte prísnejšie bezpečnostné pravidlá. Prosíme o ich dodržiavanie! Do MŠ  dieťa sprevádza aj ho vyzdvihne rodič, ktorý odovzdal NEGATÍVNY TEST alebo výnimku z testovania!

Akékoľvek podozrenie alebo ochorenie na vírus Covid-19 prosím okamžite hlásiť triednej učiteľke.

Pre rodičov, učiteľov a zamestnancov MŠ zúčastňujúcich sa na prezenčnom vyučovaní naďalej platí povinnosť testovať sa každých 7 dní.

Mesto Trstená otvorí v piatok 5.3.2021 a sobotu 6.3.2021 odberové miesto na testovanie antigénovými testami  COVID-19 pre rodičov, zamestnancov a detí škôl. Otestovať sa môžete aj za účelom potreby potvrdenia do zamestnania alebo iných dôvodov. Na test sa môžete vopred objednať na konkrétny čas:

 Odberové miesto: DOM KULTÚRY

 Testovať sa bude v čase:

Piatok 14:00 – 19:00

Sobota 8:00 – 16:00, prestávka 12:00 – 13:00

Rezerváciu na konkrétny termín na odberovom mieste COVID19.

Výnimku z tejto povinnosti majú rodičia, ktorí majú doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako 3 mesiace alebo sa na nich vzťahuje iná výnimka (v zmysle §2 ods. 5 Vyhlášky č. 47 ÚVZ SR).

Od 3. marca 2021 sa menili viaceré opatrenia týkajúce sa zákazu vychádzania, pobytu v prírode, cesty do práce a iné. Posilňujú a zintenzívňujú sa kontroly na hraniciach Slovenskej republiky, ako aj kontroly dodržiavania opatrení. Všetky zmeny sú obsiahnuté v časti "Zákaz vychádzania"

Prajeme požehnaný čas.

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vaše/naše deti! :)

V prípade otázok  sa obráťte na triednu učiteľku alebo kontaktujte mňa na 0911 246 284.