triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Beseda s misionárkami z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého

Čo je poslaním sestier tejto misijnej kongregácie?

„Sme poslané, aby sme ako Ježiš ďalej dávali lásku Otcovu, ktorá sa vyliala do našich sŕdc skrze Ducha Svätého.
On prišiel, aby slúžil: učil, uzdravoval, zmieroval, preukazoval milosrdenstvo, súcit a konečne vydal sa za nás na smrť.

phoca thumb m 001

Naša láska k ľuďom sa má riadiť podľa Ježišovej lásky a starostlivosti.
Chceme dbať o jej vzrast a zrelosť, aby sme sa vždy viac stávali všetkým pre všetkých.“

Myslím si, že naši žiaci (4. – 9. ročníka) sa počas stretnutia so sestrami misionárkami Laurou a Filipou mohli presvedčiť o pravdivosti realizácie ich poslania a to nielen v krajinách, v ktorých pôsobili (Južná Kórea, Filipíny), ale aj pri osobnom stretnutí so žiakmi a učiteľmi v našej škole.

Ďakujeme im za ich osobné svedectvo života žitého v radosti a službe.

Kiežby aj medzi našimi žiakmi boli takí, ktorí by s radosťou prejavovali milosrdenstvo všade tam, kde sa nachádzajú.