triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Október- mesiac úcty k starším

V piatok, 20.10.2023, deti zo ŠKD svojou návštevou urobili radosť, prejavili úctu a vďačnosť seniorom v Dome Charitas sv.Františka z Assisi v Trstenej. V úvode zahrali divadielko "Pod hríbom", ktoré si nacvičili na krúžku Tvorivej dramatiky. Spoločne so starkými  sa modlili sv. ruženec a zaspievali mariánske pesničky. Na záver obdarovali starkých aj krásnymi pozdravmi, ktoré pre nich pripravili starší žiaci na hodinách techniky.

phoca thumb m 001