triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Súťaž o najkrajší vlastnoručne vyrobený ruženec 2022 

V mesiaci október sme sa viac venovali úcte k Panne Márii a modlitbe sv. ruženca. Žiaci našej školy, materskej školy i školského klubu sa tiež zapojili do súťaže "O najkrajší vlastnoručne vyrobený ruženec." Naša porota mala naozaj veľmi ťažkú úlohu – oceniť tie najkrajšie a najoriginálnejšie ružence. Nakoniec vybrali takto:

phoca thumb m 001

  

1. stupeň  :  1. miesto – Jakubko Kapala z 1.A - svietiaci 

                      2. miesto – Klárka Strapcová z 3. B – ruženec svetla, zažehľovací 

                      3. miesto – Aurélia Leginusová z 1.A - perníkový 

                      4. miesto – Sofia Verešová 4.A - cukríkový 

                      5. miesto – všetci tí, ktorí sa z prvého stupňa zapojili: 

Trieda 1.A – Adrián Furdek, Karolínka Hajduková  

Trieda 1.B – Adriánka Bonková, Lesanka Reháková, Tobias Djobek, Lucia Dilongová, Alžbetka          Reháková 

Trieda 2.A – Patrik Motyčák, Samko Baruta, Šimon Javorek, Richard Klempai, Viliam Rehák, Stanislav Kuráň,  

Trieda 3.A – Simonka Gibasová, Oliver Kapčák 

Trieda 3.B – Samuel Hoblík, Hanka Harkabuzová 

Trieda 4. A – Jakub Rehák, Juraj Bielončík, Kristínka Reháková, Lili Schellingová, Dávid Hoblík, Lea Lepišová, Šimon Vereš, Matej Javorek 

 2. stupeň :  1. miesto – Sofia Šálková z 8.A roľničkový,  a Peter Jagelčák 6.A - gaštanový 

                     2. miesto – Lea Pániková z 8.A  - zipsový 

                     3. miesto – Martin Raška z 5.A - korkový 

                     4. miesto – kolektív 9. A - papierový 

                     5. miesto – všetci tí, ktorí sa z druhého stupňa zapojili: 

Trieda 5.A – Filip Kuník 

Trieda 6.A – Lukáš Balek 

Trieda 9. A – Natália Motyčáková 

 Spoločný ruženec vyrobili a pomodlili sa naši škôlkári z tried Ovečky a Mravčeky a jednotlivci: Nelka Gašpercová, Izabelka a Lukáško Javorkovci, Emily Mešková a Jakubko Motýľ. 

Podobne sa nedali zahanbiť ani naši družinári z prvého a druhého oddelenia a tiež vytvorili krásny ruženec. 

 Všetci žiaci i kolektívy si za svoju snahu a kreativitu zaslúžia obdiv (a vyslúžili si i sladkú odmenu. ) Víťazom srdečne blahoželáme!