triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2022

Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacieho systému na našich školách je štúdium cudzích jazykov, vďaka ktorému si žiaci môžu rozširovať svoje obzory a vedomostne rásť aj v budúcnosti pri ďalšom štúdiu, či v práci.

phoca thumb m 006

Ako každý rok, aj tento sa na našej škole organizovalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Jeho úlohou bolo preveriť vedomosti žiakov z tohto jazyka. Tohtoročné kolo sa uskutočnilo v stredu, 16.11.2022. Súťaže sa zúčastnilo 29 žiakov našej školy, ktorí súťažili v dvoch kategóriách: v kategórii 1A žiaci 5. – 7. ročníka a v kategórii 1B súťažili žiaci 8. a 9. ročníka.
Obsah olympiády tvorila písomná a ústna časť. Cieľom písomnej časti bolo preveriť jazykové schopnosti, v ústnej časti sa hodnotila komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania sa v anglickom jazyku.
Na základe bodového hodnotenia, kde účastník mohol získať maximálne 70 bodov, sú výsledky nasledovné:

 Kategória 1 A

1. m: Michaela Kubačková, 6.A           66 b; vyučujúca: Mgr. G. Kordiaková

2. m: Mauricio Furdek, 7.B                  52,5 b; vyučujúca: Mgr. G. Kordiaková

3. m: Adam Pekarčík, 7.A                    41 b; vyučujúca: Mgr. G. Kordiaková

Kategória 1B

1. m: Timea Letašiová, 9.A                 54 b; vyučujúca: Mgr. G. Kordiaková
2. m: Lenka Šurinová, 9.A                  42 b; vyučujúca: Mgr. G. Kordiaková
3. m: Pallo Jakub, 9.A                         38 b; vyučujúca: Mgr. G. Kordiaková

Keďže olympiáda je postupová súťaž, víťazi, ktorí sa umiestnia na prvom mieste v jednotlivých kategóriách, postupujú do okresného kola. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a postupujúcim do okresného kola držíme palce, aby sa im čo najlepšie darilo.