triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

OZNAM IV – rodičia MŠ5 (Včielky) na Námestí M. R. Štefánika

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu z RÚVZ zo dňa 8.10.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 u nepedagogickej zamestnankyne MŠ, zostáva v povinnej domácej karanténe určenej Úradom trieda MŠ 5 - Včielky do 16. 10. 2020. Nástup detí do MŠ, ak sa situácia nezmení a nebude potvrdený ďalší iný prípad, bude v pondelok 19.10.2020.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V UTOROK 6. 10. 2020. 

KARANTÉNA ZAČALA V STREDU 07. 10. 2020.
 
KARANTÉNA KONČÍ:    16. 10. 2020.
 
NÁSTUP DO MŠ :     19. 10. 2020.
 
PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY DETÍ, V PRÍPADE PREJAVOV PRÍZNAKOV PROSÍM KONTAKTUJTE SVOJHO OBVODNÉHO LEKÁRA.
 

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény.

OZNAM III – rodičia MŠ pri Oravici

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu z RÚVZ zo dňa 9.10.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 u učiteľky MŠzostávajú v povinnej domácej karanténe určenej Úradom triedy MŠ 1-Ovečky a MŠ 2 – Rybičky do 12. 10. 2020. Nástup detí do MŠ, ak sa situácia nezmení a nebude potvrdený ďalší iný prípad, bude v utorok  13.10.2020. 

 posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL v PIATOK 2.10.2020.   

KARANTÉNA ZAČALA v sobotu 03.10. 2020 .

KARANTÉNA KONČÍ:    12.10.2020.

NÁSTUP DO MŠ :     13.10.2020.

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY DETÍ, v prípade prejavov príznakov prosím kontaktujte svojho obvodného lekára. 

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény. 

OZNAM – trieda 9.B

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu z RÚVZ zo dňa 8.10.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 u žiačky  9.B triedyzostávajú žiaci tejto triedy v povinnej domácej karanténe určenej Úradom do 16. 10. 2020. Nástup žiakov do školy bude v pondelok 19.10.2020.

Žiaci sa budú zatiaľ vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.

posledný kontak s pozitívne testovanou osobou v UTOROK 6.10.2020   

KARANTÉNA ZAČALA v stredu 07.10. 2020

KARANTÉNA KONČÍ:    16.10.2020

NÁSTUP DO ŠKOLY :     19.10.2020

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY ŽIAKOV.

V prípade prejavov príznakov prosím kontaktujte svojho obvodného lekára.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej izolácie žiakov.

OZNAM II – MŠ

Z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia Covid 19 u učiteľky MŠ (zatiaľ bez výsledného testu) pokračuje mimoriadne prerušenie vyučovania v piatok 9.10. 2020 v dvoch triedach MŠ pri Oravici (MŠ 1-Ovečky a MŠ2 – Rybičky) podľa §2 odsek 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. a Rozhodnutia MŠVVaŠ č.2020/15801:1-A1800 ods.3. do doby určenej RÚVZ .

Ďakujeme za pochopenie a veľkú trpezlivosť. Rozhodnúť o takejto situácii nie je ľahké. Vyprosujeme požehnaný čas aj v ďalších dňoch. Veríme, že do pondelka bude situácia jasná.

OZNAM – Vážení rodičia detí MŠ na Námestí M. R. Štefánika

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu nepedagogického zamestnanca na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 mimoriadne prerušujeme na 1 deň v piatok 9.10. 2020  vyučovanie v troch triedach MŠ na Námestí M. R. Štefánika  (MŠ 3-Sovičky a MŠ4 – Mravčekovia, MŠ 5- Včielky) podľa §2 odsek 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. a Rozhodnutia MŠVVaŠ č.2020/15801:1-A1800 ods.3. do doby určenej RÚVZ .

Z RÚVZ nás zatiaľ nekontaktovali, preto ešte nie ste v nariadenej karanténe, ale odporúčame vyhýbať sa ďalším osobným stretnutiam. Budeme vás informovať o ďalšom postupe. Situáciu nechceme podceniť, nakoľko vo vyučovacom procese  MŠ  dochádza aj k blízkym osobným kontaktom.

Obdobie využijeme na dôkladné vyčistenie a dezinfekciu priestorov MŠ na Námestí M. R. Štefánika. 

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme, aby čas doma strávený s dieťaťom bol pre vás požehnaním.