triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Exkurzia tretiakov na mestskom úrade

V rámci vlastivedy pri spoznávaní nášho mesta sme sa po uvoľnení opatrení dostali aj na Mestský úrad v Trstenej. Privítala nás pani primátorka, porozprávali sme sa o fungovaní úradu, mesta i plánoch, čo by sme v Trstenej chceli.  Prezreli sme si symboly mesta a možno z nás raz budú aj mestskí poslanci.

phoca thumb m 001

Prvý výlet prvákov

Konečne prišiel deň nášho výletu a exkurzie do Zuberca. Zúčastnili sme sa ho spoločne všetci prváci s triednymi pani učiteľkami. Cestovali sme autobusom na SKANZEN, prekonali sme strach a prešli sme lanovú dráhu. Za odmenu bola zmrzlina.

phoca thumb m 001

Opera letí (koncert online)

Príbehu hudby 3 bol online koncert s témou Opera letí. Keďže sme boli pre pandémiu dlho kultúrne obmedzovaní, s radosťou sme privítali možnosť tohto výnimočného koncertu, ktorý ponúkal množstvo kratších hudobných ukážok prepojených pútavým rozprávaním.

2021 opera

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Sviatok NAJSVÄTEJŠIEHO TELA a KRVI (Božie Telo) je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom CHLEBA a VÍNA vo SVIATOSTI OLTÁRNEJ. Tento prikázaný sviatok sme slávili spoločne v kostole sv. Martina. Žiaci aj učitelia našej školy sa zúčastnili spoločnej slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval páter Peter Vnučák. Sme radi, že aj takouto formou prispievame ku kresťanskej výchove a formovaniu našich žiakov.

phoca thumb m 001

NANEBOVYSTÚPENIA PÁNA - SVIATOK

Na sviatok Nanebovystúpenia Pána Ježiša sme sa po dlhom čase zúčastnili spoločnej slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval páter Peter Vnučák. V homílii nás všetkých povzbudil, aby sme boli príkladom pre svoje okolie a životmi svedčili o Kristovi. Máme konať 3D skutky (Dávaj Dobro Druhým). Na záver všetkých požehnal novokňazským požehnaním a poprial nám krásny sviatočný deň. Za povzbudivé slová mu zo srdca ďakujeme.

phoca thumb m 001