triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Zásady hodnotenia žiakov v 1. polroku školského roka 2020/2021 na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

Na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady, ktorá sa uskutočnila  online 25.1.2021, zohľadňujúc všetky podmienky hodnotenia i vzdelávania sa, 

budú žiaci 1. až 9. ročníka klasifikovaní v jednotlivých predmetoch nasledovne: 

Telekom ENTER MICRO:BIT

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis prerozdelil prostriedky na nákup micro:bitov. Záujem o grant prejavilo až 388 škôl z celého Slovenska, podporili 243 škôl. Grantový program je súčasťou väčšieho projektu ENTER, ktorý podporuje digitálne vzdelávanie na školách. My sme mali to šťastie, že náš projekt bol úspešný.

Vyučovanie žiakov od 25.1.2021

Vážení rodičia,  

Vláda SR predĺžila zákaz vychádzania – lockdown do 7. februára.  

Plánovaný prechod detí MŠ a žiakov I. stupňa na prezenčné vzdelávanie sa nekoná a všetci žiaci ZŠ zostávajú na dištančnom vzdelávaní.  

Spôsob vzdelávania v materskej škole zostáva rovnaký ako doteraz. Rodičia kontaktujú triedne učiteľky.

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku 2020/21, sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola 11. ročníka Technickej olympiády. Olympiáda prebiehala netradične – online. To znamená, že žiaci mohli riešiť len teoretickú časť, čo je aj trochu škoda, lebo mnohí žiaci môžu „zažiariť” práve v praktickej časti.

ČÍTAME RADI... A BUDEME EŠTE VIAC

Koncom decembra 2020 sme sa zapojili do expresnej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pod názvom „Čítame radi“. Podobne ako v prípade ďalších 470 škôl po celom Slovensku, aj naša žiadosť bola úspešná.

2020 citat budeme