triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

POĎAKOVANIE

Na konci školského roka sme sa rozlúčili s našimi spolupracovníčkami Ing. Majkou Kováčikovou a Stankou Šustekovou. Ďakujeme im nielen za chutný obed, ale najmä za dlhoročnú zodpovednú a obetavú prácu. Majke za láskavý materinský prístup a trpezlivosť so žiakmi najmä na hodinách angličtiny, nemčiny či techniky;  Stanke za každodennú starostlivosť o poriadok a čistotu našej školy.

phoca thumb m 001

Uvedomujeme si, že odchádzajú z našej školy dve veľké osobnosti, z ktorých sálal kresťanský duch, láska k žiakom, kolegom i ku škole. Preto im za ich dlhoročnú prácu a nezmazateľný prínos pre nás všetkých ešte raz veľmi pekne ĎAKUJEME.

Zo srdca Vám všetci prajeme, aby ste si chvíle zaslúženého oddychu vychutnávali plnými dúškami s Božím požehnaním v zdraví a aby ste na nás mysleli s láskou.