triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Záver školského roka 2021-2022

Vážený pán dekan, pán kaplán, drahý brat františkán Peter, milí kolegovia -všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, vážení rodičia i vy, naši žiaci ZŠ a deti MŠ. Na záver školského roka ešte pár slov, kým sa rozídeme na pár týždňov prázdnin a dovoleniek.

phoca thumb m 001

Drahí naši malí škôlkari! Končíte materskú školu a vy, naši najmladší prváci, máte za sebou prvý mimoriadny rok. Odídete už o chvíľku na prvé letné veľké školácke prázdniny a želám všetkým, aby ste aj v počas leta, tak ako si napĺňate brušká, napĺňali aj hlavičku – hrajte sa  múdre hry, čítajte, aby ste rástli do sily a múdrosti a vrátili sa ako veľkí a múdri žiaci...

Drahí naši žiaci! Dnes dostanete  vysvedčenie a každý sám si musí odpovedať, či sa posunul svojimi vedomosťami dopredu. Známka mnoho napovie, no nevypovie o všetkom, čo ste dokázali. Známka ktorú ste dostali,  si musíte v živote obhájiť – v ďalších vyšších triedach na základnej škole i prácou na stredných školách.

Teraz príde čas oddychu, no to neznamená, že máte úplne vypnúť.

Prosím vás, neprenuďte sa cez prázdniny. Slovo nuda nech nahradí dokážem to, skúsim  to...aj malý sokol sa učí lietať postupne, neženie sa hneď uloviť pre svojich rodičov veľkú korisť. Nemajte v pozornosti iba sociálne siete, nehľadajte tam pochvalu, dvíhanie si sebavedomia. Čítajte, aby rástla aj vaša slovná zásoba, športujte nech rastú vaše schopnosti a talent, pomáhajte, posilňujte svoje silné stránky, aby dobré príležitosti rásť okolo vás len tak cez leto nepreplávali...

Aj v dištančnom období vyučovania sa potvrdilo, že technológie sú dobrý́ sluha, ale zlý́ pán. Pomáhali nám s vyučovaním, Pomáhajú nám udržiavať priateľstvá na diaľku, no zároveň nám ukazujú aké jednoduché je vytvoriť nepravdivú informáciu a zmanipulovať realitu na internete– sociálne siete nie vždy ukazujú pravú tvár  človeka-  ...A pod ich vplyvom  konáte skôr, ako rozmýšľate ...preto nezabúdajte ani cez leto využívať zdravý rozum ...

Drahí naši deviataci! Ďakujem vám za každú krásnu spomienku s vami za deväť rokov. To zlé, ak sa vám stalo, nech vám nezostane pod kožou – nech vám nevrastie do kostí, odpustite, odchádzajte s ľahkosťou. Často ste dokázali so súcitom podržať druhých spolužiakov, aj naďalej konajte z lásky.  Boh Vám dal jedinečnosť, ruky aby tvorili a hladkali, hlas aby spieval a velebil ho...Nezabúdaj každý jeden z vás... môžeš robiť čokoľvek budeš chcieť, ale za všetko musíš prevziať zodpovednosť.... Žijete v digitálnom svete – no nezabúdajte žiť aj tvárou v tvár – buďte aktívni, čiňte sa.  A je jedno čo vás stretne. To čo je vo vás, je vždy väčšie ako to, čo vás v živote príde preveriť. Z každej bitky môžete vyjsť ako víťaz, aj keď sa ľudskými očami môže zdať, že ste prehrali. Nepreceňujte sa, ale ani nepodceňujte, pravú mieru vo všetkom. Neverte si a vaša energia a sebavedomie  bude ubúdať ! Prehnane sa hodnoťte a narazíte na odpor, vlastná pýcha vás zotne!

Preto Nech je vaša vnútorná sila smerujúca ku konaniu založená na rozume, svedomí a čistote srdca. Vtedy vám Duša  vnútornou nespokojnosťou vždy zašepká čo robíte zle.  Aj kamene sa obrusujú dlho a postupne. Nezaprite vieru a Boha  a nebudete mať strach. Vy mladí tvorte nový svet. Vaše sny a svet sa stane krajším až vtedy, keď si každý uvedomí, koľko veľa vie dodať druhému človeku  a naopak, ako rýchlo a ľahko dokáže zničiť.

Vážení učitelia! Tento rok bol veľmi náročný, mimoriadny  a média často zdôrazňujú, že odhalil pravé tváre ľudí.

Chcem poďakovať našim učiteľkám aj v MŠ. Ich práca je náročná fyzicky aj psychicky -dennodenná ochota tisíckrát za deň si čupnúť, zohnúť, objať, pohladiť a riešiť z pohľadu detí veci s najvyššou prioritou a naliehavosťou... ďakujem.

Veľké poďakovanie patrí všetkým pedagógom, pani zástupkyniam, asistentkám i vychovávateľom. Rok ukázal, že najťažšie je vykročiť iným smerom. Opustiť zaužívané metódy, opustiť rovnako uložené lavice smerom k tabuli, popasovať sa so slovným hodnotením, urobiť inak vyučovanie, urobiť zmenu v sebe samom, zmenu vo svojom nastavení. Nemyslieť na to, ako to chodí, ale ako by to mohlo byť lepšie.... pre dieťa, pre žiaka. A pripustiť, že to "lepšie pre dieťa" nemusí byť lepšie hneď aj pre učiteľov“ . Aj to sme dokázali cez dištančné vyučovanie, že to ide, že sa dokážeme prispôsobovať  ísť s dobou. Oddýchnite si, lebo na konci roka už vidno poriadnu únavu.  Ďakujem Vám za vašu prácu, za kvalitné vyučovanie, za prípravy na súťaže mimo vyučovania, vynikajúce výsledky piatakov i deviatakov v NUCEM  – celoslovenskom testovaní, za vaše inovátorské prístupy počas tohto školského roka, za mnoho podaných a získaných projektov pre deti, za váš čas navyše pri doučovaniach žiakov, za podporu vo výchove vám zverených detí, za zabezpečenie všetkých podmienok v škole, ktoré sme museli kvôli mimoriadnej situácií neustále meniť a prispôsobovať sa. Ďakujem.

Drahí naši nepedagogickí zamestnanci! V školskom prostredí,  keď človek tvorí, zveľaďuje, doťahuje veci do kvality, potrebuje celý tím ľudí, ktorí to všetko musia kontrolovať, pripravovať financovanie, organizovať, udržiavať v poriadku a čistote a pre nás všetkých aj variť. A to ste práve vy. Bez jedla, poriadku, čistoty a ekonomickej podpory by ani škola nevedela dobre fungovať. Ďakujem vám za vašu prácu v náročnom roku. Za prijatie ťažších podmienok na svoju prácu, za ochotu vytvárať krajšie, bezpečnejšie prostredie.

Vážení rodičia! Veľkou výzvou bolo pre nás priniesť našim žiakom, vašim deťom  možnosti a výzvy na rozvíjanie vlastnej osobnosti. A veľké poďakovanie patrí práve za vašu spoluprácu.  Aj vy ste zrazu zažívali zmeny a hľadali, ako zabrániť lenivému zaháľaniu, ako využiť čas pre svoje deti  a zároveň stihnúť aj domácnosť aj vlastnú prácu.

Deti vám dnes donesú známky. Aké sú, akú majú výpoveď o vedomostiach, ukáže život. No verte, že sa nikto nebude po rokoch pýtať, či vaše dieťa dobehlo učivo. Nebudú sa  pýtať, aké známky dosiahli ....Spýtajú sa  s úžasom: ,,Aké to bolo?" Spýtajú sa  „Ako ste to zvládli?“ ,,Ako ste sa cítili?" ,,Čo si pamätáte z tých dni?" V úžase budú počúvať príbehy o ľuďoch tlieskajúcich zdravotníkom na balkónoch domov. Budú sedieť s otvorenými ústami a počúvať, že denné prechádzky v blízkosti domu boli jediným prejavom života, ktorý sa dal vidieť a ako veľmi vtedy chýbal ľudský kontakt a stretnutia. Budú ohromení informáciami o prázdnych a zavretých obchodoch, online koncertoch, narodeninách strávených na obrazovke a o živote vo vnútri bytoch a domoch.
Popremýšľajte teda, čo by ste chceli, aby si vaše deti odniesli z tohto celého roka.
Ak majú aj horšie známky, povedzte im, že sú v niečom skutočne mimoriadne, výnimočné a že ich tento jedinečný čas navždy posilní,  pretože rastú toľkými inými spôsobmi. Pripomeňte im tie zábavné rodinné veci, hry, ktoré ste začali spoluobjavovať. Pocit bezpečia a spolupatričnosti uprostred chaosu. Nech si tieto  myšlienky vezmú so sebou do života.
Vážení rodičia, počas tohto mimoriadneho roka by som vám chcela preto veľmi poďakovať za pomoc, spoluprácu a aj za rôzne  sponzorstvo. Lebo aj napriek dlhodobejšiemu uzatvoreniu sme v škole stihli mnohé veci dobudovať a opraviť. Ďakujem sponzorom aj za MŠ od  opravy plotov, darovanie práčky, za pomoc pri rekonštrukcii  toaliet dievčat, vynovenie kaplnky, dokončenie odborných učební. Za darovanie 2 % ktoré využijeme na ďalšie opravy a rekonštrukcie chlapčenských toaliet. Veľmi si to vážim a ďakujem.

Z úprimného srdca prajem všetkým rodinám krásne, požehnané letné, prázdninové a dovolenkové dni.