Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Zahrajme sa ako kedysi

Dňa 8. 6. 2022 trieda 1. A navštívila skanzen Zuberec na špeciálnom programe určenom pre deti, ktorý by sa dal nazvať  „vedomosti trochu inak“. Program sa volá: ZAHRAJME SA AKO KEDYSI a je zameraný na spoznávanie života na tradičnej dedine.

phoca thumb m 001

DILONGOVA TRSTENÁ 2022 -XXX.ročník

     

 

Dňa 2.júna sa v priestoroch školy ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Kultúrneho domu i Kina v Meste Trstená konal XXX. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy „Dilongova Trstená 2022“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.  

phoca thumb m 002

Oznam – záujem o Letnú školu ZŠ s MŠ R. Dilonga

Vážení rodičia!

Zisťujeme záujem žiakov o Letnú školu pred nástupom do školy – v auguste v termínoch:

od 8. -12. 8. 2022 a 15.– 19. 8.2022 / denne 4-6 hodín v čase od 7:30  do 13:30 pre žiakov prvého aj druhého stupňa.

ROZPRÁVKOVÝ ORAVSKÝ HRAD

Dňa 30. mája 2022 boli žiaci 1. A triedy na Rozprávkovom oravskom hrade. Spoločnými silami získali farby dúhy a zachránili tak princeznú Dúhenku. Cestou ich sprevádzala Kvapka. Za splnenie úloh dostávali farby: zelenú dostali od žabiek (Stanko), červenú od červíka (Sofinka), fialovú od mačky (Šimonko), žltú od svetlušiek (Kiko), oranžovú od mravcov (Marek), modrú od kaprov (Rebečka).

phoca thumb m 001