DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

POŽEHNANÝ ADVENT

Adventné vence si získali dôležité miesto v našich rodinách a sviece zapaľujeme aj v tomto, nazvem ho ťažkom, vírusom ohrozujúcom období. Blížia sa Vianoce a nikto z nás nevie, aké budú ďalšie dni. No vieme, že nebudú v škole spoločné vianočné besiedky, kde sme sa stretli, pozastavili v krátkosti predvianočných príprav a nebude ani Vianočná akadémia.

phoca thumb m 003

Desatoro bezpečného internetu

Dňa 3.12. 2021 sa 7. a 8. ročník zúčastnil online prednášky na tému „Internetová bezpečnosť“, ktorú viedol Ing. Viktor Šoltés z odboru prevencie kriminality v Žiline. Základom prednášky bolo „Desatoro bezpečného internetu“.

phoca thumb m 001

Kreativita na hodinách technickej výchovy

Na hodinách technickej výchovy smerujeme k získavaniu technickej gramotnosti žiakov. Tí pod vedením pedagógov rozvíjajú svoje zručnosti v rôznych oblastiach.

Patria k nim:

phoca thumb m 001

Olympiáda z ANJ

„Učiť sa ďalší jazyk nie je len učenie iných pomenovaní pre tie isté veci, ale aj nadobudnutie ďalšieho spôsobu premýšľania o veciach.“ (Flory Lewis)

Dňa 18.11 2021 sa naši žiaci zúčastnili školského kola olympiády v anglickom jazyku, kde museli preukázať svoje schopnosti vo všetkých jazykových oblastiach (gramatika, slovná zásoba, čítanie, počúvanie aj ústny prejav).

phoca thumb m 001