Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

MAPUCLE

Školská súťaž pre šikovné hlavičky a ručičky.

Milí žiaci, pozývame vás zapojiť sa do súťaže v skladaní mapy okresov Slovenska. 79 častí vyskladajte čo najrýchlejšie a čas nahláste pani učiteľke Krasuľovej. Zaujímavá vzdelávacia hra vám bude bližšie odprezentovaná na hodinách geografie.

2022 mapucle

T9 - 2022 celoslovenské testovanie deviatakov

V stredu 6. apríla aj naši žiaci absolvovali Testovanie T9, známe aj pod starším názvom "monitor", Žiaci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry i matematiky. Veríme, že výsledky testovania T9 budú adekvátne vedomostiam žiakov.

phoca thumb m 001

Malí bábkoherci z 5. A

V triede 5. A sme si spestrili hodiny literatúry projektom, ktorým sme uzavreli tematický celok „dráma“. Žiaci si vyskúšali úlohu dramaturga – vybrali si príbeh, ktorý stvárnia ako bábkovú hru, scenáristu – napísali scenár k bábkovej hre, vlastnoručne vyrobili bábky, ktoré vystupovali v ich hre, zhostili sa úlohy režiséra a nacvičili hru, a nakoniec boli aj ako bábkoherci, ktorí ovládali svoje bábky.

phoca thumb m 001

2. MIESTO NA OKRESNOM KOLE

Krásne 2. miesto na Okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavovho Kubína získala naša žiačka Kristínka Furdeková z 8. A. Okresné kolo sa konalo 28. 3. 2022 v ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne. Kristínka obstála v tvrdej konkurencii ostrieľaných recitátoriek z iných škôl. Veríme, že svoj talent bude naďalej rozvíjať a ešte o nej budeme počuť. Srdečne blahoželáme.

2022 HK