triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Nedaj sa, hovor o tom!

bola dnes veta, ktorú počuli žiaci našej školy niekoľkokrát. Bol to nielen názov, ale hlavný význam divadelno-výchovného predstavenia, ktoré pútavým spôsobom priamo na základných školách rieši aktuálnu a stále narastajúcu problematiku šikanovania, rasizmu, sociálnej nerovnosti, fyzického násilia, či kyberšikany.

Toto predstavenie je vytvorené po odborných konzultáciách s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, v spolupráci s Policajným zborom SR a je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva.

V predstavení naživo účinkovali moderátor a mladí herci, ktorí hrali scénky z rozdielnej problematiky šikanovania a prostredníctvom obrazoviek sa divákom prihovárali známi youtuberi. Dokonca aj takí, ktorí  zažili šikanovanie priamo na vlastnej koži. Pre žiakov bolo  zaujímavé i prekvapivé vidieť ich idoly z iného uhla pohľadu. Súčasťou predstavenia bolo aj video policajného preventistu kriminality, ktorý poukázal na  trestnoprávnu zodpovednosť za šikanovanie.

Veríme, že prežitý kultúrny zážitok zanechal v deťoch správnu kombináciu ako reagovať a pomôcť obetiam šikanovania, s ktorým sa môžu vo svojom živote stretnúť.