triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Projekt AMMA (Algebraický prístup k zavádzaniu „mínus“ do školskej matematiky) – Erasmus+

V školskom roku 2022/2023 sa naša škola stala partnerskou školou v projekte Pedagogickej Univerzity v Krakove – Matematického inštitútu zameraného na metódy vyučovania záporných čísel a algebraických výrazov. Spolu s ďalšími troma základnými školami zo Slovenska a Poľska overujeme použitie nových vyučovacích metód v praxi.

phoca thumb m 001

Na našej škole sa to týka predovšetkým žiakov ôsmeho ročníka, ktorí už majú za sebou prvú časť overovania – učili sa sčítavať a odčítavať kladné a záporné čísla pomocou bielych a čiernych žetónov. Táto metóda sa žiakom páčila a bola aj efektívna, pretože žiaci dosiahli vo výstupnom testovaní veľmi pekné výsledky. V druhej časti nás čaká téma algebraických výrazov, ktorú pripravíme spolu s ostatnými učiteľmi zapojenými do projektu na pracovnom stretnutí na univerzite v Krakove. Vďaka tejto spolupráci máme možnosť nie len ponúknuť žiakom nové metódy vyučovania, ale aj vymeniť si skúsenosti s učiteľmi na ostatných zapojených školách a nadviazať kontakty na spoluprácu na iných projektoch.