triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Literárna súťaž: VODA PRE ŽIVOT- ŽIVOT PRE VODU

VODA PRE ŽIVOT- ŽIVOT PRE VODU- je celoslovenská literárna súťaž. Porota ocenila aj práce žiakov našej školy:

phoca thumb m 001

PRÓZA:

1. kategória – žiaci 2. ročníka ZŠ, 2. miesto- Stanislav Kuráň (2. A) – Halúzka cestovateľka

4. osobitná kategória – žiaci 1. ročníka ZŠ, 1. miesto- František Straka (1. A) – Vonku prší

3. kategória – žiaci 4. ročníka ZŠ, 2. miesto- Kristína Zoe Reháková (4. A) – Neposlušná Katka

POÉZIA:

1. kategória – žiaci 2. ročníka ZŠ,  2. miesto- Filip Zmarzlák (2. A) – Zázračná vodička

4. osobitná kategória – žiaci 1. ročníka ZŠ, 1. miesto- Viktória Javorková (1. A) – Slimáčik a motýliky rýmujú

Práce poslali:

prváci z 1. A: Aurélka Leginusová , Emmka Beńo , Adriánko Gibas

druháci z 2. A: Laila Medvecká, Lukáško Pňaček., Matilda Stareková, Paťko Motyčák, Samko Baruta, Tomáško Krasuľa, Sofinka Verešová, Šimonko Javorek, Kiko Lepáček, Riško Klempai.

Uspešné práce.

Vyhodnotenie.

Vyhlasovateľ súťaže je  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizátorom je mesto Trstená. Poslanie a cieľ súťaže je motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu, cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode, k vode ako cennej prírodnine. Poslaním súťaže je vytvárať základy pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.