triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

LETNÁ ŠKOLA 2022

Letná škola prebiehala denne od 8.-19.8.2022 v ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga hravou formou (zážitkové učenie, športové i relaxačné aktivity, výlety atď.). Žiaci sa niečo nové naučili, zopakovali si, ale aj zveľadili svoje duchovné a morálne hodnoty.

phoca thumb m 001

V Letnej škole deti spoznali históriu nášho regiónu v Skanzene (Zuberec), zdolali Lanovú dráhu v Ústí, zašportovali si v Kinderlande (Námestovo), no aj v našej telocvični na trampolínach pod vedením odbornej inštruktorky Ivetky Rehákovej. Žiaci si tiež vlastnoručne vyrobili pekné farebné tričká batikovaním. Dopravnú výchovu si zopakovali súťažou v tímoch, kde riešili rôzne hádanky, kvízy, vymýšľali básničky, tvorili svoje dopravné značky ap. Žiaci takisto aktívne spoznávali bylinky v prírode pozorovaním, ochutnávaním; v našej školskej záhrade aj strihaním a sušením. Navštívili aj Ranč u Edyho v Námestove, kde si užili jazdu na koni či prehliadku mini ZOO. Bohatý program mali aj v Detskom raji v Nižnej, kde si vyskúšali kreatívne Montesorry hry a aktivity. Svoje každodenné zážitky opisovali a kreslili do svojich Denníčkov. Deti odchádzali domov nielen s certifikátom, ale aj s nadšením. Edukačné výlety i aktivity sa im páčili a ich výpovede jednoznačne hovorili o spokojnosti a osobnom obohatení.

Zámerom Letnej školy bolo poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na osvojenie, prípadne upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí žiakov, ako aj na vzdelávanie, integráciu jazykové vzdelávanie a poradenstvo žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny. Letná škola našim žiakom poskytla priestor na zmysluplné využitie času počas letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré boli prispôsobené veku a potrebám žiakov hravou formou. Pre žiakov a rodičov bola Letná škola vrátane obedov ZDARMA, lebo finančné prostriedky alokované na túto výzvu boli poskytnuté zo zdrojov UNICEF a MŠVVaŠ SR.