Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Záložka do knihy spája školy

Už tradične v októbri sa so žiakmi zapájame do peknej česko-slovenskej aktivity Záložka do knihy spája školy. Tentokrát nám bola pridelená ZŠ v Senci. Naši žiaci sa s chuťou pustili do práce. Kreslili a vyrábali záložky ostošesť. Posúďte sami, ako sa im podarili. Balík už putuje do Senca a my zo srdca ďakujeme seneckým žiakom za ich záložky.

phoca thumb m 001