ČERVENÁ STREDA

Červená škola? Áno, je červená streda! Dnes je významný deň – Červená streda – kedy sa rôzne verejné objekty na celom svete vysvietia na červeno: britský parlament, rímske Koloseum, socha Krista v Rio de Janeiro, Bratislavský hrad, kostoly či katedrály po celom svete. Pripomínajú nespravodlivosť a utrpenie, ktoré zažívajú ľudia pre svoje vierovyznanie.

phoca thumb m 001

Naša škola sa zvnútra zafarbila načerveno - žiaci, učitelia i p. upratovačka – podporili túto myšlienku červeným oblečením, p. riaditeľka v krátkom rannom zamyslení vysvetlila žiakom, čo to znamená trpieť pre vieru a aj to, aký je veľký dar žiť v náboženskej slobode.

Aj náš Kostol sv. Martina bude dnes svietiť načerveno, nezabudnite si ho pozrieť a v tichu krátkou modlitbou myslieť na tých, ktorí trpia pre svoju vieru.

 


Vytlačiť