MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

„Ak vo svete nastanú problémy, Boh sa osobitne prihovára deťom, pretože ony veľmi dobre rozumejú jeho srdcu.“

V pondelok 18. októbra sme sa aj my – žiaci a pedagógovia našej školy spolu s tisíckami detí z celého sveta zapojili do modlitbovej akcie „Milión detí sa modlí ruženec“.

phoca thumb m 001

Do našich úmyslov sme zahrnuli prosbu o odvrátenie pandémie, za našich starkých, no najmä trpiacich v krajinách, ktorí sú zasiahnutí prírodnými pohromami, hladom, vojnou, prenasledovaním. Našu iniciatívu podporil aj pán dekan Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., ktorý nám všetkým na záver udelil kňazské požehnanie. Viac informácií o tejto akcii môžete nájsť na tejto stránke.


Vytlačiť