TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku 2020/21, sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola 11. ročníka Technickej olympiády. Olympiáda prebiehala netradične – online. To znamená, že žiaci mohli riešiť len teoretickú časť, čo je aj trochu škoda, lebo mnohí žiaci môžu „zažiariť” práve v praktickej časti. Našu školu reprezentovali: Jakub Žaťko (7.A) v kategórii B a Maroš Bielopotocký (8.A ) v kategórii A. Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za ich snahu, ktorá bola odmenená organizátorom Technickej olympiády praktickými darčekmi.


Vytlačiť