triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga vytvorila v rámci projektu 2 pracovné miesta. Zámerom národného projektu je zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie zaradením do vykonávania aktivizujúcich činností.   

2022 aktivacia znevahodnenych uchadzacov o zamestnanie

Viac informácií.