triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM – karanténa 4.A do 02.02.2022

Rozhodnutím RÚVZ na základe hlásenia potvrdeného pozitívneho prípadu žiačky 4.A triedy Ag samotestom na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 29.01.2022 (sobota), zostávajú žiaci 4. A triedy v domácej karanténe do 2.2.

Všetci žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie podľa upraveného RH, nakoľko je veľa hlásených prípadov pozitivity.
Prosím o dodržiavanie karantény žiakov a dohliadnutie na pripájanie na vyučovanie.

Rodič má nárok na ošetrovné pre dieťa do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Kontaktujte svojho lekára.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V PIATOK 28. 01.

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V SOBOTU 29.01. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 02.02. 2022 (STREDA).
NÁSTUP DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE Vo ŠTVRTOK 03. 02.2022

Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní.

Deťom po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali s deťmi z iných tried a škôl.