triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Vážení RODIČIA MŠ 3 - SOVIČKY

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu pedagogickej zamestnankyne MŠ zo dňa 16.11.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zostávajú deti (úzke kontakty pozitívnej učiteľky) z triedy MŠ3 - Sovičky, v povinnej domácej karanténe určenej do 22.11.2020. Nástup detí do MŠ bude v pondelok 23.11.2020.

 
Prosím sledujte svoje dieťa a v prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.  
 
Posledný kontakt s pozitívne testovanou osobou BOL vo ŠTVRTOK 12.11.2020.
 
KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 22.11.2020.
 
NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY BUDE v pondelok 23.11.2020.
 
PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY DETÍ.
 
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Mrzí nás, že nemôžeme plynule pokračovať v riadnom režime, ale veríme, že Dobrý Boh nás cez tento čas prevedie. Vyprosujeme Vám Jeho požehnanie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

OZNAM - karanténa MŠ2 - Rybičky

Vážení RODIČIA MŠ 2-RYBIČKY 

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu pedagogickej zamestnankyne MŠ zo dňa 7.11.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zostávajú deti (úzke kontakty pozitívnej učiteľky) z triedy MŠ2 - Rybičky v povinnej domácej karanténe určenej do 15.11.2020. Nástup detí do MŠ bude v pondelok 16.11.2020. 

Prosím sledujte svoje dieťa a v prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.  

Posledný kontakt s pozitívne testovanou osobou BOL vo ŠTVRTOK 05.11.2020. 

KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 15.11.2020. 

NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY BUDE v pondelok 16.11.2020. 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY DETÍ. 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Mrzí nás, že nemôžeme plynule pokračovať v riadnom režime, ale veríme, že Dobrý Boh nás cez tento čas prevedie. Vyprosujeme Vám Jeho požehnanie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Vážení rodičia

Na konci prvého kola celoplošného pretestovania Slovenska na nový koronavírus viacerí rodičia teraz rozmýšľajú, čo bude so školskou dochádzkou ich ratolestí.
 
Prinášame Vám základné princípy:
 
  • Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky), určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)
  • Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)
  • Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človeknebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

OZNAM –dištančné vzdelávanie žiakov 3. A triedy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ R. Dilonga prerušuje štandardný výchovno - vzdelávací proces v 3. ročníku na 3 dni – 3.- 5. 11. 2020   podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa Rozhodnutia MŠVVaŠ č.2020/15801:1-A1800 ods.1.

Žiaci sa počas týchto dní budú učiť dištančne. Nie sú v karanténe.

Pri nástupe do školy odovzdávajú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Verím, že to ešte zvládneme. V prípade otázok alebo vyriešenia nejakej komplikácie v domácom prostredí kontaktujte prosím svojho triedneho učiteľa.  

Tak nám Pán Boh pomáhaj.
Ďakujeme za Vaše modlitby, trpezlivosť a pomoc pri domácom vyučovaní.

OZNAM – nástup žiakov 1., 2. a 4. ročníka –prechod na prezenčné vzdelávanie

Milí rodičia,

s radosťou Vám oznamujeme, že od 3.11. 2020 pokračujú triedy 1., 2. a 4. ročníka ZŠ v riadnom režime pre triedy 1., 2. a 4. ročníka.

Dávame ale do pozornosti a apelujeme na čestné vyhlásenie, že do ZŠ nesmú nastúpiť deti:

- ktoré žijú v spoločnej domácnosti s pozitívne testovanou osobou (zároveň Vás v takomto prípade prosíme, aby ste nás o tom informovali na t. č. 0911 246 284) alebo triednym učiteľom;

- ktoré vykazujú príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest);

- ktorých rodinní príslušníci neboli na hromadnom testovaní a nemôžu sa preukázať negatívnym testom;

Pri vstupe DO ŠKOLY odovzdávate VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI - v prílohe- ,  a môžete toto vyhlásenie podať aj elektronicky cez EduPage podľa postupu, o ktorom ste už boli informovaní.

Tešíme sa na Vás a s dôverou odovzdávame nasledujúce dni do Božích rúk, nech vo všetkom, čo sa v súčasnej dobe deje, dokážeme vidieť Jeho lásku a starostlivosť.