triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM V

Vážení rodičia detí v MŠ 3 a MŠ 4 Námestie

Pre potvrdený pozitívny prípad sme v ORANŽOVEJ FÁZE.

Zároveň sa počas doby izolácie vyskytlo ďalšie podozrenie na ochorenie  COVID-19 u iného pedagogického zamestnanca aj dieťaťa, preto materská škola začala postupovať podľa červenej fázy.

Podozriví na Covid boli nahlásení lekárovi.

Z tohto dôvodu mimoriadne prerušujeme na 1 deň v pondelok  12.10. 2020  vyučovanie v dvoch triedach MŠ na Námestí M. R. Štefánika  (MŠ 3-Sovičky a MŠ4 – Mravčekovia) podľa §2 odsek 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. a Rozhodnutia MŠVVaŠ č.2020/15801:1-A1800 ods.3. do doby určenej RÚVZ.

Je nám to veľmi ľúto. Radšej by sme normálne učili a nemuseli riešiť takéto situácie.  

Očakávame ešte informácie zo zasadania mimoriadneho štábu. Neoficiálne vyhlásenia v médiách hovoria, aby z dôvodu mimoriadnych opatrení aj deti MŠ pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nosili rúška. 

Škola má postupovať podľa miestne príslušného RÚVZ, ale zatiaľ nás nikto nekontaktoval, nemáme odpovede.  

V materskej škole sa uskutočnila v piatok  hĺbková dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

Od utorka 13.10., ak sa situácia nezmení Rozhodnutím MŠVVaŠ a RÚVZ, plánujeme otvoriť prevádzku MŠ pri Oravici –obidve  triedy a na Námestí jednu triedu vytvorenú ako jeden kolektív v čase mimoriadnej situácie z detí MŠ 3 a MŠ 4, ktorý sa počas týždňa nebude meniť.

Upozorňujeme, že dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy 

Zabezpečíme vyučovanie  v materskej škole podľa záväznej prihlášky rodiča: 

  • deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe; 
  • nikto z rodiny neprejavuje príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, ani iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby (prinesiete ČESTNÉ PREHLÁSENIE RODIČA o BEZINFEKČNOSTI);  
  • dieťa zvládne pobyt v MŠ v rúšku – odporúča sa; 

Materská škola zabezpečí  

  •  dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov; 
  •  vzdialenosti medzi lôžkami;  
  •  výmenu posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom. 

Prosíme, aby ste najneskôr do pondelka 12. 10. do 12:00 prihlásili svoje dieťa z MŠ3 a MŠ4 záväzne od utorka do 16. 10. 2020 (ak nemáte záujem, odpoviete NIE).

Použite aplikáciu EduPage alebo sms na tel. číslo 0903 982 210) .

Od 19. 10. by mal nastúpiť bežný režim tried MŠ3, MŠ4, MŠ 5.

Prosíme o modlitby pre naše rodiny, naše deti, naše spoločenstvá. Tak nám Pán Boh pomáhaj!

OZNAM IV – rodičia MŠ5 (Včielky) na Námestí M. R. Štefánika

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu z RÚVZ zo dňa 8.10.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 u nepedagogickej zamestnankyne MŠ, zostáva v povinnej domácej karanténe určenej Úradom trieda MŠ 5 - Včielky do 16. 10. 2020. Nástup detí do MŠ, ak sa situácia nezmení a nebude potvrdený ďalší iný prípad, bude v pondelok 19.10.2020.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V UTOROK 6. 10. 2020. 

KARANTÉNA ZAČALA V STREDU 07. 10. 2020.
 
KARANTÉNA KONČÍ:    16. 10. 2020.
 
NÁSTUP DO MŠ :     19. 10. 2020.
 
PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY DETÍ, V PRÍPADE PREJAVOV PRÍZNAKOV PROSÍM KONTAKTUJTE SVOJHO OBVODNÉHO LEKÁRA.
 

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény.

OZNAM III – rodičia MŠ pri Oravici

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu z RÚVZ zo dňa 9.10.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 u učiteľky MŠzostávajú v povinnej domácej karanténe určenej Úradom triedy MŠ 1-Ovečky a MŠ 2 – Rybičky do 12. 10. 2020. Nástup detí do MŠ, ak sa situácia nezmení a nebude potvrdený ďalší iný prípad, bude v utorok  13.10.2020. 

 posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL v PIATOK 2.10.2020.   

KARANTÉNA ZAČALA v sobotu 03.10. 2020 .

KARANTÉNA KONČÍ:    12.10.2020.

NÁSTUP DO MŠ :     13.10.2020.

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY DETÍ, v prípade prejavov príznakov prosím kontaktujte svojho obvodného lekára. 

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény. 

OZNAM – trieda 9.B

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu z RÚVZ zo dňa 8.10.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 u žiačky  9.B triedyzostávajú žiaci tejto triedy v povinnej domácej karanténe určenej Úradom do 16. 10. 2020. Nástup žiakov do školy bude v pondelok 19.10.2020.

Žiaci sa budú zatiaľ vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.

posledný kontak s pozitívne testovanou osobou v UTOROK 6.10.2020   

KARANTÉNA ZAČALA v stredu 07.10. 2020

KARANTÉNA KONČÍ:    16.10.2020

NÁSTUP DO ŠKOLY :     19.10.2020

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY ŽIAKOV.

V prípade prejavov príznakov prosím kontaktujte svojho obvodného lekára.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej izolácie žiakov.

OZNAM II – MŠ

Z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia Covid 19 u učiteľky MŠ (zatiaľ bez výsledného testu) pokračuje mimoriadne prerušenie vyučovania v piatok 9.10. 2020 v dvoch triedach MŠ pri Oravici (MŠ 1-Ovečky a MŠ2 – Rybičky) podľa §2 odsek 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. a Rozhodnutia MŠVVaŠ č.2020/15801:1-A1800 ods.3. do doby určenej RÚVZ .

Ďakujeme za pochopenie a veľkú trpezlivosť. Rozhodnúť o takejto situácii nie je ľahké. Vyprosujeme požehnaný čas aj v ďalších dňoch. Veríme, že do pondelka bude situácia jasná.