triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM – KARANTÉNA 2.A do 30.01.2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 25.01.2022, zostávajú žiaci 2.A  triedy v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 30.01. 2022.


Žiaci sa budú vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín. Máte nárok na OČR.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V UTOROK 25. 01. 2022.
KARANTÉNA ZAČNE PLYNÚŤ V STREDU 26. 01. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 30. 01. 2022 (NEDEĽA).
NÁSTUP DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE V PONDELOK 31.01.2022


Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní.

Žiakom po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretával so žiakmi z iných tried a škôl.

Pred návratom do školy odporúčam realizovať samotestovanie a zaslať ČESTNÉ vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage.

V prípade príznakov kontaktujte triednu učiteľku.