triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

OZNAM – KARANTENÁ triedy MŠ 5 Včielky na Námestí M. R. Štefánika pri Oravici

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu pedagogického zamestnanca na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 26.01.2022, zostávajú deti MŠ 5 – Včielky v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 30.01. 2022.

Máte nárok na OČR.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V UTOROK 25. 01. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V STREDU 26. 01. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 30. 01. 2022 (NEDEĽA).
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE V PONDELOK 31.01.2022


Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní.

Deťom po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali s deťmi z iných tried a škôl.

V prípade príznakov Vášho dieťaťa kontaktujte zástupkyňu  MŠ na 0911 205 493.

Čo má robiť RODIČ:

V prípade pozitívneho Ag samotestu výsledku rodič informuje školu.

Po pozitívnom výsledku Ag samotestu je potrebné bezodkladne kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup, prípadne nutnosť vyšetrenia na ochorenie COVID-19.

Pred návratom do školy odporúčame realizovať samotestovanie.

Je potrebné  zaslať ČESTNÉ vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujem veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény.